Табела подстицаја

Home / Привреда / Подстицаји / Табела подстицаја
Ред.број Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од
1. Гаранције за мала и средња предузећа гаранција Повећање реализованих кредита за развој МСП, број новозапослених и повећање улагања у производњу Градска развојна агенција 01.03.2010.
2. Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантног фонда у 2017. године грант Повећање реализованих кредита за развој МСП, број новозапослених и повећање улагања у производњу Градска развојна агенција 10.10.2013.
3. Програм подршке за инвеститоре који улазе у Пословну зону „Рамићи – Бања Лука“ кредит Повећање броја домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 16.04.2015.
4. Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте друго Подстицање градње на територији Града Бања Лука Одјељење за комуналне послове 25.04.2015.
5. Олакшице при изградњи производних погона ослобађање од плаћања Подстицање градње производних погона на територији Града Бања Лука Одјељење за комуналне послове 25.04.2015.
6. Олакшице при готовинском плаћању ослобађање од плаћања Подстицање градње на територији Града Бања Лука Одјељење за комуналне послове 10.01.2016.
7. Суфинансирање воћарске производње. (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
8. Суфинансирање производње у заштићеним просторима.      (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
9. Суфинансирање система за наводњавање и противградне заштите (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
10. Суфинансирање изградње хладњача и сушара (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
11. Суфинансирање објеката  (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
12. Суфинансирање изградње објеката обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
13. Суфинансирање набавке опреме за пољопривреду (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
14. Суфинансирање набавке пољопривредне механизације  (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
15. Премије за одгој квалитетно приплодних јуница, пчелињих друштава и сертификацију органске производње      (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2017. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 27.03.2017.
16. Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури за 2017. годину грант Заштита и уређење пољопривредног земљишта на подручју града Бања Луке Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора 16.03.2016.
17. За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања (Подстицаји за суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу технолошког развоја малих и средњих предузећа) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
18. За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања (Подстицаји за суфинансирање дијела трошкова увођења стандарда квалитета – сертификација у циљу побољшања конкурентности и извоза) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
19. За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања (Подстицаји за суфинансирање преквалификацију радника у циљу обезбјеђења дефицитарних занимања и осигурања адекватне радне снаге која је неопходна за раст конкуретности малих и средњих предузећа, те да се подстакну нова запошљавања) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
20. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица у производним дјелатностима) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
21. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица у занатским дјелатностима) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
22. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица у трговинској дјелатности) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
23. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица која ће се бавити дјелатношћу старих и умјетничких заната) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.
24. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица која ће се бавити услужном дјелатношћу) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2017.