ОДКЈП „Градско гробље“ Бања Лука

Основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, а регистровано је као Основно државно комунално јавно предузеће. Организовано је као предузеће које обавља погребну дјелатност и оспособљено је за извођење грађевинско-каменорезачких радова, од израде споменика и гробница до ентеријера у грађевинарству.