Taksi-prevoz

Home / Građani / Saobraćaj / Taksi-prevoz

Taksi-prevoz je javni individualni vanlinijski prevoz lica, koji se obavlja najčešće na gradsko-prigradskom, a ponekad i na međugradskom području, po unaprijed utvrđenoj tarifi i relaciji, koju određuje korisnik taksi usluge – putnik. Taksi prevoz, po pravilu, dopunjava javni gradski i prigradski prevoz putnika.

Taksi-prevoz je regulisan zakonskim i podzakonskim aktima, i to: Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju RS, Odlukom o taksi-prevozu na području grada Banja Luka i Pravilnikom o tehničko-ekpoloatacionim uslovima i načinu obilježavanja vozila kojim se vrši prevoz.

Važno je naglasiti da u našem gradu nema „divljih“ taksi prevoznika!

Za vršenje registrovanog taksi prevoza fizička lica moraju imati rješenje o odobrenoj djelatnosti taksi prevoza, a pravna lica saglasnost za taksi vozilo. Nakon predaje zahtjeva i ispunjavanja propisanih uslova, fizička/pravna lica se stavljaju na jedinstvenu rang listu čekanja. Lista je javna i nalazi se na oglasnoj tabli ispred Prijemne kancelarije i na zvaničnoj internet stranici Grada.
Rješenje, odnosno saglasnost se daje ukoliko postoji slobodno mjesto s obzirom na utvrđeni maksimalni broj taksi vozila u Gradu Banja Luka, koji iznosi 265, a koji je 2005. godine utvrđen Zaključkom gradonačelnika. Od tog broja 231 vozilo je u posjedu samostalnih taksi prevoznika, a 34 vozila u posjedu pravnih lica.

Svako taksi vozilo mora da ima i evidencioni broj – naljepnicu, istaknutu u gornjem desnom uglu unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla, sa rokom važnosti od jedne godine i izdaje se za tekuću godinu.

Cjenovnik

Cjenovnik usluga banjalučkih taksi-udruženja i taksi-preduzeća

Pogledaj

Jedinstvena rang-lista

Lica koja se nalaze na čekanju za izdavanje odobrenja za vršenje taksi-prevoza (14.07.2023.)

Pogledaj

Patrol taksi

1533

Banjalučki taksi

1544

Bel taksi

1550

Mobil taksi

1566

Euro taksi

1555

Ideal taksi

1545

Maksi taksi

1551

Radio Bel taksi

1550

Big taksi

1511