ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука

ЈУ „Центар за образовање одраслих“ Бања Лука се бави формалним и неформалним образовањем. Формални програми подразумијевају средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију. Неформални програми се односе на курсеве.