ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука

Основне дјелатности ове установе од посебног друштвеног интереса у области образовања и културе су: основно образовање одраслих, образовање становништва ван система редовног школског и универзитетског образовања у дневним и вечерњим разредима, у школама или посебним установама за одрасле, све врсте обуке које се изводе путем радио-телевизијске мреже или дописним путем, доквалификација и преквалификација кадрова.