Градске институције, установе и предузећа

Home / Градска управа / Градске институције, установе и предузећа

Градске институције

Своје активности спроводи на територији 35 мјесних заједница, а основни задаци су му ревитализација руралних подручја и побољшање услова живота на селу, а све са циљем стварања повољног амбијента за повратак на ова подручја, ради експанзивнијег развоја пољопривредне производње и малих прерађивачких капацитета.

Активности Градске развојне агенције усмјерене су на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада предузетника. То подразумијева помоћ приликом израде пословног плана, пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника, као и израда маркетинг-плана, информисање о правном оквиру пословања и регистрације.

Основана је одлуком Скупштине Града Бања Лука 25. септембра 2003. године, са циљем да валоризује, чува и штити туристичке вриједности на подручју највећег града у Републици Српској, а званично је почела са радом 24. августа 2004. година.

Јавне установе

Ово је установа од посебног друштвеног интереса у области културе. Њене основне дјелатности су: умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност (извођење позоришних, балетских и фолклорних представа и концерата), те дјелатност објеката за културне приредбе (рад концертних и позоришних дворана, рад агенција за продају карата).

Са циљем спровођења мјера примарне, секундарне и терцијарне превенције болести, те повреда и болесних стања, ЈЗУ „Дом здравља“ обезбјеђује све услуге у складу са Законом о здравственој заштити Републике Српске.

У оквиру регистроване дјелатности, ова установа са јавним овлашћењима спроводи мјере из области социјалне заштите, и то: пружа савјетодавне услуге, социјалну помоћ и усмјерава дјецу и омладину, ради са усвојеницима, ради на спрјечавању злостављања дјеце и других лица и одлучује о праву на социјалну помоћ.

Овај Центар је установа од посебног друштвеног интереса у области друштвене бриге о дјеци. Њене основне дјелатности су предшколско образовање, образовање дјеце ометене у развоју и цјелодневна брига о дјеци (вртићи).

Спортски центар „Борик“ опремљен је за све врсте дворанских спортова, а нарочито је погодан за одигравање рукометних и кошаркашких, те утакмица малог фудбала, као и бокс-мечева и такмичења у другим борилачким вјештинама. Дворана је погодна и за културно-забавне приредбе, сајмове, велике скупове и сличне манифестације.

Основне дјелатности ове установе од посебног друштвеног интереса у области образовања и културе су: основно образовање одраслих, образовање становништва ван система редовног школског и универзитетског образовања у дневним и вечерњим разредима, у школама или посебним установама за одрасле, све врсте обуке које се изводе путем радио-телевизијске мреже или дописним путем, доквалификација и преквалификација кадрова.

Јавна предузећа

ОДКЈП „Градско гробље“ Бања Лука

Основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, а регистровано је као Основно државно комунално јавно предузеће. Организовано је као предузеће које обавља погребну дјелатност и оспособљено је за извођење грађевинско-каменорезачких радова, од израде споменика и гробница до ентеријера у грађевинарству.

„ДЕП-ОТ" је основан као предузеће 2003. године, испред Града Бања Лука и 7 општина бањолучке регије (Градишка, Србац, Лакташи, Прњавор, Челинац, Котор Варош и Кнежево), са циљем санације постојеће депоније у Рамићима, у оквиру пројекта Свјетске банке под називом „Управљање чврстим отпадом".

ЈП „Аквана“

Први аква-парк у Бањој Луци почео је са радом 2007. године. Техничким пријемом, који је одобрен у марту 2007, завршена је прва фаза изградње аква-парка „Аквана", а 5. децембра 2009. свечано је отворен и Градски олимпијски базен, којим газдује ово јавно предузеће.

Основна дјелатност ”Водовода” је снабдијевање потрошача питком и хигијенски исправном водом, одвођење отпадних вода, одржавање, оправка, реконструкција система водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, одржавања прикључака, водомјера, хидраната, израда техничке документације, контрола квалитета воде, дезинфекција водоводне мреже…

Основна дјелатност Комунално-услужног предузећа “Чистоћа“ а. д. је сакупљање, одвоз и одлагање свих врста градског отпада, одржавање хигијене јавних површина и развој система управљања отпадом. Систем управљања отпадом омогућава ефикасно одвијање свих активности везаних за савремени третман отпада.