Топлана д.о.о. Бања Лука
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 др Мићо Миловановић в.д. директор доктор економских наука, дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањалуци, 26.06.2009., 14.11.1986.
2 Споменка Травар в.д. извршни директор за економске послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањалуци, 01.12.1983.
3 Симо Шевић в.д. извршни директор за техничке послове дипломирани машински инжењер Машински факултет Универзитета у Бањалуци, 05.12.1984.
4 Милкица Гајић шеф службе за правне, кадровске и опште послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 31.12.1987.
5 Драгица Рађевић шеф службе за економске послове дипломирани економиста Пословна информатика Економског факултета Универзитета у Новом Саду, 15.06.1983
6 Драган Јањић интерни ревизор докторске студије у току, магистар економије, дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањалуци, јули 2015., 06.02.2013.
7 Синиша Козић правни референт дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 28.01.2011
8 Тања Бјелајац правни референт дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 31.01.2014.
9 Тања Берендика правни референт дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 06.02.2015.
10 Николина Станивук правни референт дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 06.02.2017
11 Жаклина Мијатовић секретар друштва магистар економије, дипломирани економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука, 15.4.2015. године, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, 17.02.2009.
12 Дубравка Топић референт за обрачун плата и плаћања инжењер за менаџмент и организацију Виша пословна школа Приједор, 23.09.2012
13 Жељина Милетић референт за наплату потраживања и обавеза инжењер организације и менаџмента Виша пословна школа Приједор, 20.10.2008
14 Недељко Радукић архивар техничке документације техничар за финалну обраде дрвета Грађевинска школа Бањалука, 29.08.2000.
15 Александар Тртић референт за рјешењавање рекламација електромеханичар за машинска постројења Школа ученика у привреди 20.6.1997. године
16 Миленко Чолић референт за одржавање кућних инсталација машинбравар – специјалиста ЦС ''Никола Тесла'' Котор Варош, 14.06.2000.
17 Гордана Срдић администратор за послове протокола дактилограф Управна школа Бања Лука – одјељење дактилографија, 18.02.1978.
18 Данка Награисаловић администратор дактилограф Раднички универзитет Бања Лука, 30.06.1981.