„Градско гробље“ ЈК а.д. Бања Лука

Основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, а регистровано је као „Градско гробље“ јавно комунално акционарско друштво, од друштвеног интереса за град Бању Луку. Организовано је као предузеће које обавља погребну дјелатност и оспособљено је за извођење грађевинско-каменорезачких радова, од израде споменика и гробница до ентеријера у грађевинарству.