ЈУ "Бански двор - Културни центар"
         
Р. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 Младен Матовић Директор Магистар наука из области методике
општег музичког образовања
Академија умјетности
Универзитета у Бања Луци, 08.07.2013
2 Рајна Плавшић Руководилац одјељења за
правне опште и
организационе послове
Дипломирани правник са положеним
правосудним испитом
Правни факултет
Универзитета у Бања Луци, 08.05.1987.
3 Славица Вујић Руководилац одјељења за
финансијско рачуноводствене
послове
Дипломирани економиста са
лиценцом овлаштеног рачуновође
Економски факултет
Универзитета у Бања Луци, 05.09.2005.
4 Жељка Дошеновић Финансијски књиговођа Економски техничар Гимназија и економска -
угоститељска школа,
Сански Мост, 31.10.1983.
5 Александар Милаковић Шеф одсјека за
протоколарне, организационе
и техничке послове
Дипломирани економиста Универзитет за пословне
студије, Бања Лука, 25.03.2013.
6 Вера Маровић Уредник програма умјетничке
књижевности и журналистике
Професор њемачког језика и
књижевности
Филолошки факултет
Универзитета у Београду, 25.04.2001.
7 Марина Петрић Уредник програма музичке
умјетности
Дипломирани музички педагог Академија умјетности
Универзитета у Бања Луци, 12.07.2005.
8 Слободан Видовић Уредник програма ликовне
умјетности
Дипломирани сликар - професор
ликовне умјетности
Академија умјетности
Универзитета у Бања Луци, 28.06.2002.
9 Дијана Грбић Уредник програма драмске и
филмске умјетности
Дипломирани глумац Академија умјетности
Универзитета у Бања Луци, 26.08.2003.
10 Дијана Праштало Референт за организационе и
сценске послове
Дипломирани економиста Високошколска установа
Бања Лука Колеџ, Бања Лука, 21.09.2015.
11 Деса Веселиновић Референт за опште и
послове евиденције средстава
Дипломирани економиста - менаџер
у јавној управи, за јавне службе и
администрацију
Високошколска установа
Бања Лука Колеџ, Бања Лука, 27.09.2012
12 Јадранка Куљанац Референт за техничке послове Економски техничар Средња стручна школа
"Јован Дугић", Кнежево, 31.01.2003.
13 Александра Маџар Менаџер за односе са јавношћу Дипломирани економиста - менаџер
за односе с јавношћу и медије
Високошколска установа
Бања Лука Колеџ, Бања Лука, 03.11.2011.
14 Јелена Шобић Маркетинг менаџер Дипломирани менаџер културе -
продуцент
Високошколска установа
Бања Лука Колеџ, Бања Лука, 31.10.2017.
15 Орхан Дуна Електричар на одржавању -
оператер за техничке послове
Електротехничар за управљање и
заштиту енергетских постројења -
специјалист, пети степен
Школа ученика у привреди,
Бања Лука, 30.08.2006.
16 Вукашин Палачковић Референт противпожарне
заштите - оператер за техничке пословне
Инсталатер централног гријања -
специјалист, пети степен
Средњошколски центар
"Металска школа", Бања Лука, 27.02.1992.
17 Саво Трбојевић Домар - молер Молер - фарбар Средњошколски центар
"Никола Тесла", Котор Варош, 18.02.1992.
18 Мирјана Бубњевић Радник на инфо пулту Економско - комерцијални техничар Средња школа
"Моша Пијаде", Јајце, 06.06.1989.
19 Душанка Родић Билетар Машински техничар Школски центар
"Марија Бурсаћ", Дрвар, 25.06.1977.
20 Борислав Брезо Референт за техничке послове Трговачки техничар СШ "Иво Андрић", Вишеград,
09.06.2006.
21 Дејан Јанковић Мајстор сцене Електротехничар радио и видео
технике
Електротехничка школа
"Никола Тесла", Бања Лука, 10.06.2002.
22 Зоран Јоргић Чувар - ватрогасац Електроинсталатер Школа ученика у привреди,
Бања Лука, 20.06.2003.
23 Дамир Комић Чувар - ватрогасац Машински техничар Металска школа, Бања Лука,
09.06.1986.
24 Милош Перовић Чувар - ватрогасац Електроинсталатер Школа ученика у привреди,
Бања Лука, 31.08.2005.
25 Славен Мршић Чувар - ватрогасац Електротехничар енергетике Електротехничка школа
"Никола Тесла", Бања Лука, 24.06.2005.
26 Бобан Ковачевић Чувар - ватрогасац Фризер Технолошка школа,
Бања Лука, 31.08.2004
27 Горан Цвијић Помоћни радник - чувар Основна школа ОШ "Прва крајишка бригада",
Котор Варош, 13.05.1983.
28 Неђо Марјановић Помоћни радник - чувар Основна школа ОШ "Рада Врањешевић",
Крупа на Врбасу - Бања Лука, 01.06.1971.
29 Иванка Марин Спремачица Основна школа ОШ "Драган Вујановић",
Сводна, 02.06.1975.
30 Милена Дошен Спремачица Основна школа ОШ "22 фебруар",
Скендер Вакуф, 07.06.1975.
31 Ивана Вујановић Спремачица Основна школа ОШ "Иво Андрић",
Бања Лука, 17.06.1997.
32 Стојанка Марчета Спремачица Основна школа ОШ "Славко Родић",
Дрвар, 31.05.1978