„Градско гробље“ ЈК а.д. Бања Лука
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ЖЕЉКО ГРБИЋ ДИРЕКТОР дипломирани економиста Европски универзитет, економски факултет у Брчком, 07.03.2014.
2 ВУЈО СТАНИВУК ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ доктор економских наука Универзитет за пословне студије Бања Лука, Факултет за пословне и финансијске студије Бања лука, 15.12.2016.
3 МИЛАН ЈОВАНИЋ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОГРЕБНЕ ПОСЛОВЕ дипломирани економиста Економски факултет у Бањалуци, 27.05.1985.
4 НЕБОЈША РАКОВИЋ КООРДИНАТОР ДЈЕЛАТНОСТИ И ЛИЦА НА ЛОКАЦИЈИ ВРБАЊА И ПОБРЂЕ дипломирани политиколог за међународне односе Независни универзитет Бања Лука, Факултет за политичке науке, Бања Лука, 28.07.2009.
5 ДАНИЈЕЛА ЖИВКОВИЋ ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР правни техничар Економска школа, Бања Лука, 18.06.2001.
6 АЛЕКСАНДАР ТАЛИЋ ОВЛАШТЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР специјалиста струковни економиста из области економских наука Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија, Београд, 17.12.2012.
7 ДРАЖЕНКА СТАНИШЉЕВИЋ СТРУЧНИ САРАДНИК У ОДЈЕЉЕЊУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ наставник српског језика икњижевности Филозофски факултет, Бања Лука, 14.07.1998.
8 ЈЕЛЕНА СИМИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 27.06.1990.
9 ВЕСНА МАКСИМОВИЋ ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ дипломирани правник пословног права Универзитет „Апеирон“, Факултет правних наука, Бања Лука, 09.09.2011.
10 МИЛОСАВА ЈАКОВЉЕВИЋ ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањалуци, 24.05.1985.
11 ПРЕДРАГ КНЕЖЕВИЋ ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЖУРНУ СЛУЖБУ) конобар специјалиста Угоститељско-трговинско туристичка школа Бања Лука, 15.06.2007.
12 СЛОБОДАН БОЈАНИЋ ДЕЖУРНИ РАДНИК возач моторних возила Техниички школски центар - металска школа Бања Лука,16.05.1983.
13 МИЛЕНКО УДОВЧИЋ ДЕЖУРНИ РАДНИК радник Основна Школа „Бранислав Нушић“, Бања Лука, 02.06.1980.
14 СИНИША ЈОРГИЋ ДЕЖУРНИ РАДНИК радник Основна Школа „Ћирило и Методије“, Пискавица, 27.08.1995.
15 МИОДРАГ КОПРЕНА ДЕЖУРНИ РАДНИК столар Грађевинска Школа, Бања Лука, 01.03.2001.
16 РАДЕНКО МИЛОШЕВИЋ ДЕЖУРНИ РАДНИК молер Грађевинска школа, Бања Лука,04.06.2004.
17 ДРАГАН ГРАХОВАЦ ДЕЖУРНИ РАДНИК механичар машина алатљика Центар за средње усмјерено образовање и васпитање - металска школа у Бањалуци, 21.06.1985.
18 ЖАРКО КРЧИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО – КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ дипломирани економиста Паневропски универзитет "АПЕИРОН" Факултет пословне економије Бањалука, 22.07.2015.
19 ГОРДАНА КАРАНОВИЋ ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА административни техничар Гимназија „29.Новембар“, Зеница, 27.08.1987.
20 НЕМАЊА СТАНКОВИЋ МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА пословно-правни техничар Средња пословна школа, Бања Лука, 16.06.2011.
21 ЉИЉАНА СТАНИЋ РОБНИ КЊИГОВОЂА економски техничар Економска школа, Бања Лука, 26.06.1981.
22 ТАМАРА МАРИЋ БЛАГАЈНИК И ОБРАЧУН ПЛАТА ваздухопловни техничар Техничка школа, Бања Лука, 10.06.2008.
23 ВАЊА ПАШЋЕНКО-ЦЕРОВАЦ ЛИКВИДАТОР И КЊИГОВОЂА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА економиста рачуноводства привредних организација Економски факултет у Сарајеву, 29.10.1987.
24 ВЕСНА МИШИЋ ПЛАНЕР-АНАЛИТИЧАР И НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке "Прометеј" Бањалука, 23.07.2010.
25 ЖЕЉКА ШУРЛАН ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке "Прометеј" Бањалука, 17.07.2018.
26 ЛАЗАРКА УМЈЕНОВИЋ ПОСЛОВОЂА ЦВЈЕЋАРА трговачки менаџер Средња школа, Челинац, 30.08.1999.
27 БРАНА БОГДАНОВИЋ РАДНИК У ЦВЈЕЋАРИ цвјећар Пољопривредно-технолошки школски центар, Бања Лука, 26.06.1979.
28 МИЛАДА ШЕШИЋ РАДНИК У ЦВЈЕЋАРИ продавач Средња трговинско-угоститељска, Бања Лука, 06.09.1986.
29 САЊА КУТИЋ РАДНИК У ЦВЈЕЋАРИ пољопривредни техничар Пољопривредна школа, Бања Лука, 13.06.2012.
30 ДРАГАНА ТОДОРОВИЋ РАДНИК У САЛОНУ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ конфекционар текстила Средњошколски центар-хемијска и техничка школа, Сански Мост, 25.05.1990.
31 РАДМИЛА АТЕЉ РАДНИК У САЛОНУ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ текстилни техничар ШУП, Бања Лука, 03.12.2009.
32 СТЕФАН БЕРИЋ РАДНИК ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ЕВИДЕНЦИЈУ машински техничар Техничка школа, Бања Лука, 11.06.2010.
33 ДУШКА ВУЧЕТИЋ РАДНИК ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ЕВИДЕНЦИЈУ оганизатор цестовног и градског промета Школски центар за цестовни саобраћај, Загреб, 01.04.1987.
34 СЛАЂАНА КРЧИЋ РАДНИК ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ЕВИДЕНЦИЈУ управни референт Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање Широки Бријег“ Широки Бријег, 29.01.2015.
35 МИЛАНА РАЧИЋ РАДНИК ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ЕВИДЕНЦИЈУ ветеринарски техничар „Средња пољопривредна школа“ у Бањалуци, 16.06.2014.
36 НЕБОЈША ЧИВЧИЋ СКЛАДИШТАР машински техничар РО ТШЦ, ООУР, Металска школа, Бања Лука, 17.06.1980.
37 СТЕВАН ПЕТКОВИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ПОГРЕБНЕ ПОСЛОВЕ доктор економских наука Интернацинални универзитет у Травнику, Економски факултет, Травник, 19.09.2014.
38 МИЛАДИН КРКИЋ РАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ НА ПАТОЛОГИЈИ молер РО ТШЦ ООУР, Школа терцијарних занимања, Бања Лука, 19.05.1981.
39 ДАНКА ШКРБО РАДНИК НА ОПРЕМАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА цариник специјалиста Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Одјељење цариника, Бања Лука, 28.12.1998.
40 МИЛОШ ЛОВРИЋ РАДНИК НА ОПРЕМАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА возач моторних возила ТШЦ, Металска школа, одсјек саобраћајни, Нови Сад, 17.06.1999.
41 РАДОВАН МИЛАШИНОВИЋ РАДНИК НА УКОПУ И ЕКСХУМАЦИЈИ радник Основна Школа „Мухамед Казас“, Бања Лука, 28.05.1984.
42 МОМЧИЛО ВУЧКОВАЦ РАДНИК НА УКОПУ И ЕКСХУМАЦИЈИ конобар Угоститељско-трговинска и кожарско-текстилна школа, Приједор, 06.06.1989.
43 ДАМИР КОНДИЋ РАДНИК НА УКОПУ И ЕКСХУМАЦИЈИ бравар Центар усмјереног образовања и васпитања „Лазар Ђукић“ Металска школа, Кључ, 24.05.1992.
44 ЦВИЈО КОС РАДНИК НА УКОПУ И ЕКСХУМАЦИЈИ радник Основна Школа Горњи Перван, Бања Лука, 06.06.1981.
45 ЛАЗО КОС РАДНИК НА УКОПУ И ЕКСХУМАЦИЈИ радник Основна Школа „Младен Стојановић“, Бронзани Мајдан, 01.06.1984.
46 МЛАДЕН КРЧМАР РАДНИК НА УКОПУ И ЕКСХУМАЦИЈИ месар Пољопривредна школа, Бања Лука, 20.02.2003.
47 ВУЈАДИН КОСИЋ ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА возач моторних возила Техничка школа, Бања Лука, 15.09.2002.
48 ЂОКО СТАНИЋ ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА возач моторних возила Техничка школа, Бања Лука, 22.06.2007.
49 БОЈАН ЋУТКОВИЋ ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА возач моторних возила Средњошколски центар, Добој, 16.09.2010.
50 ДРАШКО МАЛИНИЋ ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА возач Средња школа“Светозар Милетић“, Нови Сад, 1998.
51 КОСТА БАЛАБАН РАДНИК НА ОРГАНИЗАЦИЈИ САХРАНЕ И КАПЕЛИ радник Основна Школа „Козарске Бригаде“, Кобатовци, Лакташи, 05.06.1973.
52 ЖЕЉКО БОЖИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ дипломирани инжењер менаџмента Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, 27.04.2007.
53 ЉУБИША АНЧИЋ ЗАМЈЕНИК РУКОВОДИОЦА СЛУЖБЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ дипломирани економиста НУБЛ, Економски факултет Бања Лука, 20.06.2018.
54 ДАНИЈЕЛ КЛАСАН ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке "Прометеј" Бања Лука, 03.09.2018.
55 РАДЕНКО РАЧИЋ РАДНИК НА УГОВАРАЊУ РАДОВА И ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ дипломирани економиста Економски факултет, Прилеп, 26.09.1980.
56 ЉИЉА КОСИЋ РАДНИК НА УГОВАРАЊУ РАДОВА И ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ грађевински техничар РО Средњошколци центар, Грађевинска школа „Паво Радан“, Бања Лука, 21.05.1992.
57 ВЛАДИМИР ШУШЊАР ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПП ЗАШТИТУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ И ПОСЛОВЕ АРХИВЕ дипломирани економиста Високо - школска установа БЛЦ, Бања Лука, 09.12.2014.
58 МАРИНКО ПЕЈИЋ РАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ тесар Средња грађевинска школа „Иван Кавчић“, Љубљана, 28.06.1988.
59 МАРИНКО ПРЕРАД РАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ инсталатер водовода Машинска школа, Бања Лука, 01.03.1995.
60 АНДРИЈА БОЖИЋ РАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ грађевински техничар Грађевинска школа, Бања Лука, 16.06.2010.
61 ГОРАН МИЛАКОВИЋ РАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ радник Основна Школа "Братство и јединство" у Горњој Ивањској, Бања Лука, 05.06.1984.
62 ГОРАН ТРУБАЈИЋ РАДНИК ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ ПОСЛОВЕ металостругар Металска школа, Бања Лука, 15.06.1993.
63 ЗОРАН ЋУТКОВИЋ РАДНИК ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ ПОСЛОВЕ металоглодач Металска школа, Бања Лука, 23.06.1997.
64 ЖЕЉКО ДУВЊАК РАДНИК ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ ПОСЛОВЕ машинбравар Средњо-школски центар „Никола Тесла“, Котор Варош, 31.08.2006.
65 ДАЛИБОР БЕШИР РАДНИК КАМЕНОРЕЗАЧ-МАШИНСКО-РУЧНО ГРАВИРАЊЕ СЛОВА техничар за рачунарску технику и аутоматику Електро-технича школа, Приједор, 25.05.1992.
66 ДРАГАН ЗРНИЋ РАДНИК НА ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ И АЛАТНИЦИ инсталатер гријања и климатизације - специјалист ССШ с правом јавности Центар за образовање, Широки Бријег, 16.06.2017.
67 МИЛИВОЈЕ ЂУКИЋ РАДНИК НА ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ И КОТЛОВНИЦИ радник
68 ЗОРАН ВРАЊЕШ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ пољопривредни техничар Средња Пољопривредна школа, Бања Лука, 14.06.1983.
69 МИЛИВОЈЕ ЈОВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ зидар Средњошколски центар "Ђуро Пуцар Стари" ООУП школа дрвно-техничке и грађевинске струке, Теслић, 17.06.1986.
70 ВЕСЕЛКО ГВЕРО РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ економски техничар Средња школа „Ђуро Радмановић“, Нови Град, 03.07.2009.
71 ДАРКО МИЉЕВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ помоћни бравар Стручна школа за радно оспособљавање, Бања Лука, 15.06.1993.
72 ЗОРАН ПОПОВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ стројарски техничар ССШ с правом јавности Центар за образовање, Широки Бријег, 31.01.2017.
73 ЈАНКО МИЈАТОВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ цвјећар-вртлар Пољопривредна школа, Бања Лука, 24.08.2001.
74 АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ пољопривредни техничар Пољопривредна школа, Бања Лука, 23.08.2010.
75 РАНКО ВУЧИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ прерађивач жита, брашна и пецива Пољопривредно-технолошки школски центар, Бања Лука, 22.05.1992.
76 ПРЕДРАГ ДОЈЧИНОВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ возач моторних возила Техничка школа, Бања Лука, 26.06.2003.
77 АЛДИНО ХУСЕИНОВИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ радник
78 ЗДРАВКО КОЉАНЧИЋ РАДНИК НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ПРИПРЕМИ машински техничар Технички школски центар у Бањалуци, ООУР- Металска школа, 23.06.1979.
79 ЗДРАВКА ЗЕЦ СПРЕМАЧИЦА (ВЕШЕРАЈ) економски техничар Школски центар „Марија Бурсаћ“, Дрвар, 26.01.1982.
80 СЊЕЖАНА ДАВИДОВИЋ СПРЕМАЧИЦА (ВЕШЕРАЈ) израђивач кожне галантерије Школа за терцијарна занимања, Бања Лука, 16.06.1983.
81 РАДЕНКО СТОЈИЧИЋ ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА И РУКОВАЊЕ РАДНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ) пословни менаџер Универзитет „Унион“Београд , Факултет за пословно индустријски менаџмент,Београд, 10.07.2013.
82 ЖЕЉКО ДИВЉАК ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА И РУКОВАОЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ возач моторних возила Техничка школа, Бања Лука, 16.06.2010.
83 РАДЕНКО ДРАГИЋ ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА И РУКОВАОЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ механичар машина и алатљика Средња металска школа, Бања Лука, 21.06.1985.
84 ДАЛИБОРКО ШКОРИЋ ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА И РУКОВАОЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ руковалац средствима унутрашњег транспорта Техничка школа, Бања Лука, 05.05.2003.