ЈУ „Центар за социјални рад Бања Лука“

У оквиру регистроване дјелатности, ова установа са јавним овлашћењима спроводи мјере из области социјалне заштите, и то: пружа савјетодавне услуге, социјалну помоћ и усмјерава дјецу и омладину, ради са усвојеницима, ради на спрјечавању злостављања дјеце и других лица и одлучује о праву на социјалну помоћ.