ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ''ДЕП-ОТ''ДОО БАЊА ЛУКА
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 Адамовић Бобан Руковалац радних машина-возач Техничар фин. обраде дрвета/Руковалац булдожера, утоваривача и трактора са прикључцима ШЦ Марија Бурсаћ Титов Дрвар, 09.06.1988.
2 Балабан Марко Руководилац депоније Дипл. санитарни инж. Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука, Факултет здравствених наука, 21.12.2012.
3 Барош Драган Руковалац специјалних радних машина за компактирање Аутосаобраћајни техничар/Руковалац компактора, булдожера и ровокопача Центар за средње усмјерено образовање и васпитање Металска школа Бања Лука/РУДАРСКО-ТЕХНОЛОШКИ ЗАВОД ПРИЈЕДОР, 17.06.1986./21.02.2007.
4 Бјељац Борислав Радник на обезбјеђењу Металглодач Школа за КВ раднике Дравр, 26.07.1978.
5 Бошњак Милорад Руковалац радних машина-возач Заваривач/Руковалац ровокопача и булдожера Центар за средње усмјерено образовање и васпитање, Металска школа Бања Лука/ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС, 18.08.1986./ 09.11.2018.
6 Бурсаћ Александар Системинформатичар-архивар Дипл. информатичар информационих технологија Висока школа BANjA LUKA COLLEGE BLC, 26.07.2013.
7 Вукелић Миленко Складиштар техничког материјала Машинбравар Технички школски центар Бња Лука, 25.08.1977.
8 Вулин Драгомир Радник на обезбјеђењу Возач моторних возила Саобраћајна стручна школа Сански Мост, 23.04.2018.
9 Гегић Бранкица Руководилац развоја система управљања отпадом Дипл. инж. хемијске технологије/Мастер хемијског инжењерства Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет факултет, 25.12.2002./10.04.2013.
10 Грубор Велибор Вагар-контролор отпада Програмер ШЦ Марија Бурсаћ, 26.05.1994.
11 Грујић Ново Помоћник Директора за економске послове Дипл. економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука/Факултет за примјењену економију, 27.06.2006./13.07.2012.
12 Драгојевић Горан Радник на обезбјеђењу Механичар Средњошколски центар Никола Тесла, 26.06.1995.
13 Ирић Владимир Руковалац специјалних радних машина за компактирање Возач моторних возила/Руковалац булдожера, утоваривача и ровокопача Аутосаобраћајна школа Земун/РУДАРСКО-ТЕХНОЛОШКИ ЗАВОД ПРИЈЕДОР, 07.06.1987./21.02.2007.
14 Јаћимовић Миленко В.д. Техничког директора Магистар саобраћаја Интернационани универзитет Брчко дистрикт/Факултет за саобраћајно инжењерство, 11.10.2014.
15 Келечевић Драган Руковалац радних машина-возач Инсталатер/Руковалац булдожер, утоваривач, ровокопач, трактор, камион       Металска школа Бања Лука/Превентива д.о.о. Бања Лука, 09.10.1996./25.06.2012.
16 Келечевић Јелка Чистачица Екомоски техничар Економска школа Ивица Мажар Бања Лука, 21.05.1976.
17 Кнежевић Дарко Пословођа Дипл. економиста Висока школа Центар за пословне студије у Кисељаку/Висока школа за примијењене и правне науке Прометеј Бања Лука, 28.12.2016./24.08.2020.
18 Крнета Борис Радник на обезбјеђењу Водоинсталатер Металска школа Бања Лука, 23.04.1987.
19 Лепир Слободан Секретар предузећа Дипл. правник Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет, 07.04.1984.
20 Лукач Александар Референт плана и анализе Дипл. првоступник менаџ./Дипл. менаџ. зашт. ж. сред. Интернационални универзитет Philip Noel-Barker Сарајево/Висока школа BANjA LUKA COLLEG BLC,26.09.2008./19.10.2012.
21 Максић Милан Вагар-контролор отпада Трговачка школа ШЦ Марија Бурсаћ, 28.10.1986.
22 Максић Милка Чистачица Техн. финалне обраде дрвета ШЦ Марија Бурсаћ, 20.06.1995.
23 Марић Драгана Референт за обрачун личних примања и фактурисање Дипл.економиста-менаџер финансија и банкарства Висока школа BANjA LUKA COLLEG BLC, 12.07.2012.
24 Марић Марко Руковалац радних машина-возач Заваривач/Руковалац ровокопача и булдожера Техничка школа Бања Лука, 25.08.2000./17.04.2018.
25 Миличевић Љубомир Радник на одржавању Дрвно-технолошки стручни радник Средња школа 25. мај Двор, 07.06.1985.
26 Мирошљевић Милорад Радник на обезбјеђењу Возач моторних возила Средструковна школа, центар за образовање Широки Бријег, 31.08.2018.
27 Награисаловић Раде Пословођа Дипломирани еколог Универзитет у Бањој Луци, Факултет за екологију, 06.03.2014.
28 Нешковић-Mаркић Драгана Координатор за отпад и референт за заштиту на раду Дипл. инж. хемијске технологије/Магистар екологије/Доктор наука из заштите животне средине Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет/Независни универзитет НУБЛ/ Универзитет EDUCONS Факултет заштите животне средине, 06.12.2002./29.12.2009./16.09.2016.
29 Новаковић Рајко Радник на одржавању НК радник Основна школа Рада Врањешевић Крупа на Врбасу, 25.07.1987.
30 Пајић Немања Радник на одржавању Техничар електроенергетике Електортехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 16.03.2013.
31 Радановић Драко Стручни сарадник за заштиту животне средине и ППЗ Дипл. економиста Виша пословна школа Приједор/ Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука, Факултет пословне економије, 209.10.2007./10.09.2011.
32 Ракић Светлана Стручни сарадник за јавне набавке Дипл. економиста Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, 28.12.2012.
33 Ратковић Нада Ликвидатор-благајник Правник Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет, 16.12.2003.
34 Роквић Горан Вагар-контролор отпада Металостругар ШЦ Марија Бурсаћ, 16.06.1995.
35 Роквић Зоран Референт продаје Проф. географије Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, 08.06.2006.
36 Ролд Алојз Руковалац специјалних радних машина за компактирање Лимар/Техничар друмског саобраћаја/Руковалац трактора са прикључцима, ровокопача и утоваривача СШЦ Металска школа Бања Лука/ЈУ Раднички универзитет Бања Лука/РУДАРСКО-ТЕХНОЛОШКИ ЗАВОД ПРИЈЕДОР, 27.05.1992./28.01.2016./21.02.2007.
37 Савић Миленко Руковалац радних машина-возач Трговачка школа/Руковалац ровокопача и булдожера Економска и трговинска школа/РУДАРСКО-ТЕХНОЛОШКИ ЗАВОД ПРИЈЕДОР, 31.08.1990./21.02.2007.
38 Савић Жељко В.д. Директора Дипл. економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука/Факултет за пословне и финансијске студије, 18.06.2014.
39 Самарџић Драгана Технички секретар Машинска техничар Средњошколски центар IX Крајишка бригада, Купрес, 14.12.1991.
40 Тодоровић Горан Вагар-контролор отпада Конобар Центар за средње усмјерено образовање и васпитање, Угоститељска школа Бања Лука/23.05.1987.
41 Ћуп Зоран Руковалац специјалних радних машина за компактирање Возач моторних возила/Руковалац компактора, булдожера и утоваривача Машинска школа Приједор/РУДАРСКО-ТЕХНОЛОШКИ ЗАВОД ПРИЈЕДОР, 12.02.2005./21.02.2007.
42 Чичковић Татјана Шеф рачуноводства Дипл. економиста Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет/Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука/Висока школа BANjA LUKA COLLEGE BLC, 22.02.1998./24.10.2008./27.09.2011.
43 Шобот-Пешић Жељка Стручни сарадник за спровођење система квалитета Дипл. инж. технологије и магистар екологије Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет/Независни универзитет Бања Лука, 19.05.2005./29.12.2009.