ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука

ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ је установа чија је основна дјелатност васпитање, образовање, њега и заштита здравља дјеце предшколског узраста, што Центар чини установом од посебног друштвеног интереса.

Предшколским васпитањем и образовањем, обезбјеђује се остваривање права сваког дјетета да се укључи у институционализован облик васпитно-образовног рада, задовољавање развојних потреба дјеце, потреба породице и друштва.

Центар за предшколско васпитање и образовање остварује различите програме прилагођене одређеним старосним групама.