JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka

JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ je ustanova čija je osnovna djelatnost vaspitanje, obrazovanje, njega i zaštita zdravlja djece predškolskog uzrasta, što Centar čini ustanovom od posebnog društvenog interesa.

Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, obezbjeđuje se ostvarivanje prava svakog djeteta da se uključi u institucionalizovan oblik vaspitno-obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba djece, potreba porodice i društva.

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje različite programe prilagođene određenim starosnim grupama.