ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ БАЊА ЛУКА
Ред. бр. Преглед радних мјеста по систематизацији Iме и презимe запосленог ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА У КОЈОЈ ЈЕ СТЕЧЕНА ДИПЛОМА и МЈЕСТО ДАТУМ СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ
1 ВАСПИТАЧ АЛЕКСИЋ ДАЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 20.07.2012.
2 ВАСПИТАЧ АНТОНИЋ КОВИЉКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 16.09.2010.
3 ВАСПИТАЧ АРНАУТ НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 03.10.2011.
4 ВАСПИТАЧ АВДУКИЋ ИРМА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
5 КУВАР АЋИМОВИЋ ГОСПА КВ КУВАР УГОСТИТЕЉ.ТЕХ.ШК 1981-1982
6 ВАСПИТАЧ АЋИЋ ШУГИЋ АДРИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ 14.02.2013.
7 ВАСПИТАЧ БАБИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 16.12.2014.
8 ВАСПИТАЧ БАБИЋ-ПЕРДУХ ДРАГИЦА дипл.васп.предшк.дјеце филозофски факул. Бања Лука 14.11.2011.
9 ВАСПИТАЧ ДРАГИЧЕВИЋ МАША дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 17.01.2012.
10 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ БАЈИЋ РОСАНА основна школа ОШ"Алекса Шантић" Бања Лука 1996
11 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК БАЉАК ДУШАНКА медицински техничар Школски центар за образовно здрав. рад Шибеник 22.07.1976
12 ВАСПИТАЧ БАЊАЦ МИЛАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 29.11.2011.
13 КУВАР БАЊАЦ НАДА кувар специјалист УТТШ Бања Лука 31.08.2007.
14 ВАСПИТАЧ БАЊАЦ ТАТЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 27.09.2016.
15 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ БАЊАЦ СЛАВИЦА основна школа ОШ 1омл.радна бригада Кључ 31.05.1975.
16 ВАСПИТАЧ БАСАРА СЛОБОДАНКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 25.10.2011.
17 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УРЕДНИШТВО, АЖУР. И ОДРЖ. САЈТА БАТАР АЛЕН ПРОФ.СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ филозофски факултет Нови Сад 26.12.1998.
18 ФИЗИОТЕРАПЕУТ БАТИНИЋ-КРИШКОВ СЕНКА физиотерапеут Висока медицинска школа Приједор 14.07.2012.
19 ВАСПИТАЧ БЕРА ИВАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 26.12.2011.
20 ШЕФ ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ БЕРА МИЛОРАД КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ Управно угоститељска школа Добој 30.06.1983.
21 КУВАР БЕРА МАЈА кувар УТШ Бања Лука 15.03.2012.
22 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ БЕРИЋ СЛАЂАНА основна школа ОШ"Бранислав Нушић" Бања Лука 06.06.1983.
23 ФИЗИОТЕРАПЕУТ БИЈЕЛИЋ ИГОР дипл.медицинар физиотерапеут Факултет здравстених наука Апеирон 25.10.2012.
24 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК БИКИЋ РАДМИЛА медицински техничар Медицинска школа Бања Лука 03.07.1980.
25 ВАСПИТАЧ БЛАГОЈЕВИЋ ТАТЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 13.07.2012.
26 ВАСПИТАЧ БЛАГОЈЕВИЋ МИРЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 14.11.2012.
27 КУВАР БЛАГОЈЕВИЋ БИЉАНА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ ср.струковна школа Широки Бријег 10.04.2015.
28 ВАСПИТАЧ БЛАГОЈЕВИЋ ЉИЉАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 10.10.2014.
29 ВАСПИТАЧ БОЈАНИЋ БРАНКИЦА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 07.12.2009.
30 ВАСПИТАЧ БОЈИЋ НИКОЛИНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 23.11.2011.
31 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМ. ТЕХН. ПОСЛОВЕ БОКАН ДРАЖЕНКА управно правни техничар Управна школа Бања Лука 18.02.1978.
32 ВАСПИТАЧ БОРИЋ ДИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 31.10.2011.
33 ВАСПИТАЧ БОТИЋ ГОРДАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 18.07.2011.
34 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ БОЖИЋ БРАНКА пољопривренди техничар Еконосмко трговинска школа Добој 01.06.1988.
35 ПСИХОЛОГ БРАДАШ ИВАНА дипл.психолог Филозофски факултет Бања Лука 15.07.2014.
36 ВАСПИТАЧ БРКИЋ ДЕЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 30.09.2010.
37 КУВАР БУНДАЛО БРАНИСЛАВКА  КУВАР УТТШ Бања Лука 16.06.1996.
38 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК БУРДЕЉ МАРИЦА медицински техничар Школски центар средњег образовања Антон Мура Травник 31.08.1982.
39 ВАСПИТАЧ БУРСАЋ МАРИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 29.09.2011.
40 ВАСПИТАЧ ЦРНЧЕВИЋ ЈОВАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.07.2010.
41 ВАСПИТАЧ ЦРНЧЕВИЋ ВИOЛЕТА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 11.10.2013.
42 КЊИГОВОЂА КОР.УСЛУГА ЦВИЈАНОВИЋ СЛАВИЦА економски техничар Економска школа Зеница 01.02.1983.
43 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ЦВИЈЕТИЋ ДАНИЈЕЛА трговачки техничар УТШ Бања Лука 02.06.2011.
44 ВАСПИТАЧ ДАВИДОВИЋ НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 19.03.2018.
45 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ДАКИЋ САНЕЛА ПРАВНИ ТЕХНИЧАР Економска школа Бања Лука 14.06.2004.
46 ВОЗАЧ ДАМЈАНОВИЋ ГОРАН возач 3.степен Техничка школа за одрасле "Ђура Јакшић" Сарајево 1990
47 ВАСПИТАЧ ДАМИЋ МАРИЈА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 20.04.2011.
48 ВАСПИТАЧ ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ 18.07.2011
49 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ДАНИЛЕК ЈОВАНКА ЖЕНСКИ ФРИЗЕР Технолошка школа Бања Лука 18.06.1997.
50 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ДАРДИЋ МИЛЕНА кв конфекционар средњошколски центар Бос.Петровац 25.06.1980
51 ВАСПИТАЧ ДАВИД ГОРДАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 02.11.2011.
52 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ДЕДИЋ ДАЛИБОРКА основна школа Основна школа Лакташи 04.06.1987.
53 ВАСПИТАЧ ДИНИЋ ЈАДРАНКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 31.10.2011.
54 ВАСПИТАЧ ДИВЉАК РАДМИЛА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
55 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ДОЈЧИНОВИЋ РУЖА електроничар механичар електро школа Приједор јун 1985. године
56 ВАСПИТАЧ ДОСТАНИЋ МИЛИЦА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 26.09.2008.
57 КУВАР ДРАГАШ ЦМИЉКА КВ КУВАР УТТШ Бања Лука 26.06.1997.
58 САМ. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ НАБАВКЕ ДРАГИШИЋ ДИЈАНА дипл.економиста Висока школа за примјењене правне науке Прометеј Бања Лука 03.09.2012.
59 КУВАР ДРАГИЋ ВЕСНА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ ЦЕНТАР ЗА ОБРАОВАЊЕ ШИРОКИ БРИЈЕГ 10.04.2015.
60 ВАСПИТАЧ ДРАГОЈЕВИЋ ЖЕЉКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 26.10.2010.
61 ВАСПИТАЧ ДРАШКО МАРИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 15.12.2014.
62 ВАСПИТАЧ ДУМАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 31.10.2011.
63 ВАСПИТАЧ ДУМЕНЏИЈА БОЖАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 31.10.2011.
64 КУВАР ЏОМБИЋ БИЉАНА кувар специјалист ср.струковна школа Широки Бријег 30.01.2015.
65 ВАСПИТАЧ ЕРЦЕГ ГОРДАНА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Педагошка академија Бања Лука 04.10.1979.
66 КУВАР ЕСКИЋ ГОРДАНА кувар специјалист Прив.установа Центар за образ. Грачаница 08.09.2011
67 ВАСПИТАЧ ГАЈИЋ АЛЕКСАНДРА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 09.12.2014.
68 ВАСПИТАЧ ГАЈИЋ САНДРА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.05.2018.
69 ВАСПИТАЧ ГАКОВИЋ СЛАВИЦА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 10.12.2012.
70 ВАСПИТАЧ ГАЛИЋ НИКОЛИНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 30.12.2010.
71 ВАСПИТАЧ-ПЕДАГОГ ГАВРИЋ ГОРДАНА дипл.педагог Филозофски фак. Бања Лука 26.12.2007.
72 ВАСПИТАЧ ГАВРИЋ СВЈЕТЛАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 16.09.2011.
73 ВАСПИТАЧ ГАШИЋ БИЉАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
74 КУВАР ГАШИЋ ЉИЉАНА кувар УТТШ Бања Лука 18.03.2012.
75 КУВАР ГАРИЋ БИЉАНА кувар пр.стр.школа Широки Бријег 16.08.2017.
76 КУВАР ГОЈИЋ РАНКА кувар УТТШ Крагујевац 15.11.2004.
77 ВАСПИТАЧ ГОЈИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.07.2009.
78 КВ ГРАЦА РАДАНА КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР УТТШ Бања Лука 04.06.2003.
79 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ГРАНОЛИЋ ЉИЉАНА ОБУЋАРСКИ ТЕХНИЧАР ШКОЛА УЧЕНИКА у привреди, Бања Лука 2.4.1994.
80 ВАСПИТАЧ ГРАНУЛА ДАНКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 22.12.2016.
81 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ГРАЧАНИН БИЉАНА кувар прив.средња струковна Широки Бријег 14.01.2013.
82 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ГРАЧАНИН НОВКА трговац средњошколски центар Л.Ђукић Кључ 06.06.1990
83 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ГРБИЋ РАНКА основна школа ОШ Хрваћани 03.06.1978.
84 ВАСПИТАЧ ГРБИЋ БРАНКИЦА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 30.10.2011.
85 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ГРУЈИЋ НОВКА машински техничар Металска школа Бања Лука 05.06.1989.
86 ВАСПИТАЧ ГВОЗДЕНАЦ МИЦУКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 12.11.2012.
87 ВАСПИТАЧ ГВОЗДИЋ БРАНКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 22.12.2007.
88 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК ХРЊЕЗ МАРИЊО медицински техничар Медицинска школа Бања Лука 20.06.1997.
89 ВАСПИТАЧ ИЛИЋ АДРИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 06.07.2012.
90 ВАСПИТАЧ ИВАНЧЕВИЋ ВАЊА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 13.09.2013.
91 ВАСПИТАЧ ИВЕЛИЋ ЈЕЛЕНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 18.07.2012.
92 СТОЛАР ЈАГОДИЋ РАТКО столар 4. степен ГРАЂЕВИНСКА ШК. БАЊА ЛУКА 14.06.1995.
93 ВАСПИТАЧ ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛЕНА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Педагошка академија Бања Лука 05.11.1984.
94 ВАСПИТАЧ ЈАКОВЉЕВИЋ БРАНКИЦА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 01.06.2012.
95 КУВАР ЈАКОВЉЕВИЋ ДАЛИБОРКА кувар УТТШ Бања Лука 25.06.2011.
96 ВАСПИТАЧ ЈАЊИЋ ОЛИВЕРА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 28.09.2010.
97 ВАСПИТАЧ ЈАЋИМОВИЋ ВЕСНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 18.07.2011.
98 ВАСПИТАЧ ЈЕЛАЧА СЛАЂАНА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Педагошка академија Бања Лука 30.06.1977.
99 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ЈОКАНОВИЋ БОЈАНА ЖЕНСКИ ФРИЗЕР Технолошка школа Бања Лука 14.06.2002
100 КУВАР ЈОРГИЋ СЛАЂАНА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ Средњошколски центар за образовање Широки Бријег 29.01.2016.
101 ВАСПИТАЧ ЈОВАНИЋ НЕВЕНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 27.10.2011.
102 ВАСПИТАЧ ЈОВАНИЋ ВАЊА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 01.10.2012.
103 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА економски техничар ср.стр.школа Кнежево 17.11.2000.
104 ВАСПИТАЧ ЈОВИЋ САЊА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 07.05.2010.
105 ВАСПИТАЧ ЈОВИЧИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 23.01.2015.
106 КУВАР КАУРИН ДРАЖЕНКА кувар мајстор 5. степен УТТШ Бања Лука 28.08.2009.
107 КУВАР КАУРИН МИЛАНА кувар УТТШ Бања Лука 28.08.2009.
108 ВАСПИТАЧ КАУРИН БОЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 27.12.2010.
109 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ КАВИЋ ЈОСИПА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ Ајша Карлавац Врбања 27.05.1982.
110 ВАСПИТАЧ КЕКИЋ ДУБРАВКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 01.06.2012.
111 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЧУН.ОПЕРАЦИЈЕ-КЊИГОВОЂА ДОБАВЉАЧА И ЛИКВИДАТОР КЕКИЋ ВЕЛИНКА економски техничар Економска школа Бања Лука 22.06.1981.
112 ВОЗАЧ КЕЛЕЧ МАРКО  ВОЗАЧ V степен ср.стр.школа Широки Бријег 26.08.2011.
113 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ КЕРИЋ МИЛАДИНКА израђивач кожне галантерије Школски центар Котор Варош 07.06.1984.
114 ВАСПИТАЧ КЕСЕРОВИЋ ЈЕЛЕНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.10.2012.
115 ВАСПИТАЧ КЕСИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 05.11.2008.
116 ВАСПИТАЧ КЕСИЋ-РАКОВИЋ БИЉАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 17.02.2011.
117 ВАСПИТАЧ КЛИНЦОВ ЈАДРАНКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 19.10.2010.
118 ВАСПИТАЧ КНЕЖЕВИЋ ВЕСНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 20.12.2011.
119 КУВАР КНЕЖЕВИЋ АЛЕКСАНДРА кухар ср.стр.школа Широки Бријег 21.01.2012.
120 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ КОПАЊА ЈЕЛЕНА женски фризер Технолошка школа Бања Лука 23.04.2004.
121 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ КОПРЕНА МИРЈАНА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Економска школа Бања Лука 18.06.1999.
122 ВАСПИТАЧ КОПРЕНА СЛОБОДАНКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 30.09.2011.
123 ЛОГОПЕД КОСТИЋ ИВАНА ДИПЛ.ДЕФЕКТОЛОГ ЛОГОПЕД ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАК. БЕОГРАД 24.12.2009.
124 ВАСПИТАЧ КОВАЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 20.07.2012.
125 КРОЈАЧ КОВАЧЕВИЋ МИЉА кв кројач Школски центар Кључ 03.09.1979.
126 КУВАР КОВАЧЕВИЋ ЂОРЂЕ КВ КУВАР УТТШ Бања Лука 28.08.2009.
127 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ КОВАЧЕВИЋ ДРАГАНА економист ср.стр.школа Широки Бријег 24.08.2012.
128 КУВАР КОВЈЕНИЋ СЊЕЖАНА кувар УТТШ Бања Лука 28.11.2014.
129 СПРЕМАЧ КРЕМЕНОВИЋ БОРКА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ Иван Горан Ковачић Бања Лука 25.05.1982.
130 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИЈЕМ И ОТПРЕМУ ПОШТЕ КРЕМЕНОВИЋ МИРА управно правни референт ср.струковна школа Широки Бријег 08.06.2019.
131 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ КРЕМЕНОВИЋ НЕДЕЉКА посластичар УГОСТИТЕЉ.ТЕХ.ШК Бања Лука 18.06.2001.
132 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ КРЕМЕНОВИЋ ДРАГАНА женски фризер Технолошка школа Бања Лука 24.08.1999.
133 ВАСПИТАЧ КРЕМЕНОВИЋ САНДРА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.07.2010.
134 ВАСПИТАЧ КРЕМЕНОВИЋ АНЂЕЛКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
135 ВАСПИТАЧ КРСМАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 26.07.2010.
136 КУВАР КРЧМАР ЉИЉАНА КУХАР СР.СТР.ШКОЛА ШИРОКИ БРИЈЕГ 09.06.2010.
137 ПОМ. ДИР. ЗА В.О. РАД КРЧМАР МИРЈАНА дипл.педагог Филозофски фак. Бања Лука 11.07.2007.
138 ВАСПИТАЧ КУКИЋ БИЉАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
139 ВАСПИТАЧ КУКОЉ ЛАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.07.2008.
140 АУТОМЕХАНИЧАР КУКОЉ НЕДЕЉКО аутомеханичар Металска школа Бања Лука 08.12.1997.
141 ВАСПИТАЧ КУЛИЋ ВЕСНА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Педагошка академија Бања Лука 23.12.1977.
142 ДИРЕКТОР КУРТИНОВИЋ ЈЕЛЕНА ПРОФ.СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Филозофски факултет Бања Лука 26.01.2007.
143 ВАСПИТАЧ КУЗМАНОВИЋ МАРИНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
144 ШЕФ ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ КУШЉИЋ ДРАГО кувар специјалист Трговинско угоститељска школа Крагујевац 02.03.2000.
145 ВАСПИТАЧ КУШЉИЋ ИРЕНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 20.09.2017.
146 ЕЛЕКТРИЧАР ЛАТИНЧИЋ АЛЕКСАНДАР водоинсталатер прив.средња струковна Широки Бријег 19.08.2016.
147 ВАСПИТАЧ ЛАТИНЧИЋ МАРИЈА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 03.10.2012.
148 ВАСПИТАЧ ЉУБОЈА ЗАГОРКА дипл.васпитач предшкол.дјеце висока школа струковних студија за васпитаче С Митровица 01.10.2015.
149 ВАСПИТАЧ ЛОНЧАР ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 21.06.2010.
150 ВАСПИТАЧ ЛУКИЋ НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 28.09.2009.
151 ВАСПИТАЧ ЛУКИЋ ЗОРИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.11.2015.
152 ВАСПИТАЧ МАЦАНОВИЋ ДАЈАНА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Филозофски факултет Бања Лука 17.05.1995.
153 ВАСПИТАЧ МАЈСТОРОВИЋ МЛАДЕН дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 14.03.2009.
154 ВАСПИТАЧ МАКИВИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 24.12.2010.
155 ВАСПИТАЧ МАКИВИЋ МИЛАДИНКА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 16.09.2011.
156 ВАСПИТАЧ МАКСИМОВИЋ МИРА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 21.07.2016.
157 ВАСПИТАЧ МАКСИЋ ДАНИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 30.10.2014.
158 ВАСПИТАЧ МАКСИЋ ГОСПА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 15.09.2011.
159 ВАСПИТАЧ МАКСИЋ ИГОР дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 22.05.2012.
160 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК МАЛЕШ ДУША медицински техничар Медицинска школа Бихаћ 18.06.1980.
161 ВАСПИТАЧ МАЛЕШЕВИЋ ГОРДАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 27.12.2011.
162 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МАЛЧИЋ ЉУБИЦА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ Бања Лука 27.05.1980.
163 ПЕДАГОГ ЦАКИЋ СВЈЕТЛАНА дипл.педагог Филозофски факултет Бања Лука 29.11.2011.
164 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МАРИЋ МИЛАНКА ОПШТИ СМЈЕР ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА 10.10.1996.
165 ВАСПИТАЧ МАРЈАНОВИЋ ЈОВАНКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 20.07.2015.
166 ВАСПИТАЧ МАРКИЋ-СТОЈАКОВИЋ СЊЕЖАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.07.2010.
167 ВАСПИТАЧ МАРТИНОВИЋ ЏЕНИТА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факулт. Бања Лука 14.11.2011.
168 ВАСПИТАЧ МАРЧЕТИЋ ВЕСНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ Бања Лука 29.07.2010.
169 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МАТИЋ МИРЈАНА пољопривренди техничар Пољопривредно техничка школа Бања Лука 30.08.1980.
170 ВАСПИТАЧ МАЗАЛИЦА МИЛЕНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ 30.07.2010.
171 ВАСПИТАЧ МЕДАКОВИЋ СЊЕЖАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 18.10.2009.
172 ВАСПИТАЧ МИХАИЛОВИЋ ТАТЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.05.2011.
173 ВАСПИТАЧ МИХАЉЧИЋ РАДОСАВА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Педагошка академија Бања Лука 29.01.1982.
174 ВАСПИТАЧ МИЈАТОВИЋ НАДА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 01.10.2010.
175 ВАСПИТАЧ МИЈАТОВИЋ НАДА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 05.09.2011.
176 СПРЕМАЧ МИЛАКОВИЋ СЛАВИЦА ОСНОВНА ШКОЛА ош "Милутин Бојић" Поткозарје 16.06.1998.
177 ВАСПИТАЧ МИЛАКОВИЋ СЊЕЖАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 28.11.2014.
178 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЧ.ОПЕРАЦИЈЕ-БЛАГАЈНИК МИЛЕКИЋ МИЛЕНА економски техничар Економска школа Бања Лука 25.06.1979.
179 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МИЛЕКИЋ МИЛЕНА економски техничар Економска школа Мркоњић Град 30.06.1980
180 ВАСПИТАЧ МИЛИНЧИЋ МАРИНА одгајатељ предшколске дјеце Педагошки факултет у Осјеку 06.09.1982.
181 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МИЛИСАВИЋ ДРАГАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ"Ј.Ј.Змај" Бања Лука 03.06.1986.
182 ВАСПИТАЧ МИЉИЋ САНЕЛА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 28.11.2014.
183 ВАСПИТАЧ МИЛОЈЕВИЋ БРАНКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 02.10.2012.
184 ПЕДАГОГ МИРКОЊ МАРИНА дипл.педагог филозофски факултет Београд 25.04.1990.
185 ВАСПИТАЧ МИРКОВИЋ ТИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 28.09.2015.
186 ВАСПИТАЧ МИСИТА ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 15.07.2013.
187 ВАСПИТАЧ МИТИЋ НАДА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 15.09.2011.
188 ВАСПИТАЧ МИТРОВИЋ ДРАГАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 17.07.2015.
189 РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЉЕЊА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ- ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА МИТРОВИЋ МОМИРКА дипл.економиста ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА 27.04.1990
190 ВАСПИТАЧ МИШИЋ СЛАЂАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.07.2009.
191 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МИШИЋ КЕСЕР ДАРИА економски техничар Економска школа Бања Лука 30.08.2012.
192 ВАСПИТАЧ МЛАЂЕНОВИЋ НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 26.12.2014.
193 КУВАР МОЦОЊА СЛАВИЦА кувар специјалист УТТШ Бања Лука 31.08.2007.
194 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРЕВЕН.ЗДРА.ЗАШТ. МОМИЋ МАТИЛДА дипл.медицинар здравствене његе Факултет здравстених наука Апеирон 30.11.2009.
195 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ МРАКИЋ АЛЕКСАНДРА женски фризер Технолошка школа Бања Лука 16.06.1998.
196 ВАСПИТАЧ МРИХИН СВЈЕТЛАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 24.07.2012.
197 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК МРЂА МАЛИНА медицински техничар Медицинска школа Сарајево 25.06.1977.
198 ВАСПИТАЧ НИКОЛИЋ НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 21.07.2016.
199 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ НИНКОВИЋ МИТРА ОСНОВНА ШКОЛА ош "Ј.Ј. Змај" С.Каменица 1991
200 КУВАР НОВАКОВИЋ ЉУБИЦА кувар специјалист УТТШ Бања Лука 31.08.2006.
201 ВАСПИТАЧ НОВАКОВИЋ НАТАЛИЈА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.05.2015.
202 ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА НОВКОВИЋ ЈЕЛЕНА дипл.економиста ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА 01.04.2009.
203 ПСИХОЛОГ ОБРАДОВИЋ БРАНКИЦА дипл.психолог Филозофски фак. Бања Лука 31.10.2002.
204 СПРЕМАЧ ОЖЕГОВИЋ НАТАША мушки фризер Технолошка школа Бања Лука 28.08.2002
205 ВАСПИТАЧ ПАВИЧИЋ МИЛАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 31.10.2011
206 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ПАЂЕН САВКА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ Чедомир Јаћимовић Добој 26.05.1980.
207 ВАСПИТАЧ ПАЛАЧКОВИЋ МИЛИЦА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 11.07.2014.
208 ВАСПИТАЧ ПЕЋАНАЦ АЛЕКСАНДРА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 06.10.2011.
209 ВАСПИТАЧ ПЕЈИЋ МИЛКА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.07.2010.
210 ВАСПИТАЧ ПЕТРОВИЋ МАЈА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.05.2011.
211 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ПЕТРОВИЋ БОРКА економски техничар Економска школа Бања Лука 1986
212 КУВАР ПЕУЛИЋ СЛАВИЦА кувар специјалист УТТШ Бања Лука 28.08.2009.
213 ВАСПИТАЧ ПЕУЛИЋ ЈАСЕНКА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 31.10.2011.
214 ВАСПИТАЧ ПЛАВШИЋ ЂУРЂИЦА васпитач у предшколској установи Педагошки факултет у Бијељини 20.11.2007.
215 БРАВАР ПОЛИЋ НЕНАД бравар специјалист Средњошколски центар Широки Бријег 04.02.2011.
216 ВАСПИТАЧ ПОПОВИЋ РАДИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 13.06.2016.
217 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ РАБАТ ТАЊА конф.техничар Школа ученика у привреди 18.06.1998.
218 ВАСПИТАЧ РАДОЈА НАДА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 01.07.2011.
219 ВАСПИТАЧ РАДОЈА МИЛИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 29.09.2011.
220 ВАСПИТАЧ РАДОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА дипл.васп.предшк.дјеце Висока школа стр.студија за обр.васп. Нови Сад 04.09.2009.
221 ВАСПИТАЧ РАДОШЕВИЋ НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.07.2010.
222 МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ РАДУЛОВИЋ ЂУРЂИЦА дипл.теоретич.умјетности Академија умјетности Бања Лука 16.11.2012.
223 ВАСПИТАЧ РАЈИЋ БРАНКИЦА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 14.03.2009.
224 ВАСПИТАЧ РАКИЋ АДРИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 10.09.2009.
225 МАГАЦИОНЕР РАКОВИЋ МАРИНА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Економска школа Бања Лука 19.06.1997.
226 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ РАТКОВИЋ БИЉАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ "Моше Пијаде" Бања Лука 28.08.1981.
227 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ РАЧИЋ СВЈЕТЛАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ "Младен Стојановић" Лакташи 02.06.1997.
228 ВАСПИТАЧ РАШУО НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 20.10.2016.
229 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК РАШУО СЛОБОДАНКА медицински техничар Медицинска школа Зеница 10.02.1979.
231 ВАСПИТАЧ САВАТИЋ МАРИНКА НАСТАВНИК ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА Педагошка академија Бања Лука 08.03.1983.
232 ВАСПИТАЧ САВИЋ БРАНКИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 22.12.2011.
233 ВАСПИТАЧ СИКИРА СВЈЕТЛАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 15.09.2014.
234 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК СИМИЋ ЈЕЛЕНА медицински техничар Медицинска школа Бања Лука 17.06.1979.
235 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК СРДАНОВИЋ ГОЈКА медицински техничар Школа за медицинске сестре Фоча 20.06.1980.
236 ВАСПИТАЧ СРЕЋО ДРАГАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 22.12.2007.
237 ВАСПИТАЧ СТАНИВУКОВИЋ ЗВЈЕЗДАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 05.02.2010.
238 КЕРАМИЧАР СТАНИВУКОВИЋ ВИТОМИР КЕРАМИЧАР ГРАЂЕВИНСКА ШК. БАЊА ЛУКА 20.06.1983.
239 ВАСПИТАЧ СТАНИЋ СЛАЂАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 25.12.2012.
240 РУКОВОДИЛЦ ОДЈЕЉЕЊА ОРГАН.ИСХРАНЕ И ОДРЖ.ХИГ. СТАНКОВИЋ ЗОРАН дипл.економиста Висока школа Прометеј за примјењене правне науке 04.04.2014.
241 ВАСПИТАЧ СТОЈИЧИЋ МАРТИНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука
242 ВАСПИТАЧ СТОЈАНОВИЋ ЖАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 01.10.2012.
243 ВАСПИТАЧ СТОЈАНОВИЋ БОЈАНА дипл.педагог Филозофски фак. Бања Лука 29.06.2005.
244 КУВАР СТОЈИЧИЋ БЈЕЛИЦА кухар Ср.стр.школа Широки Бријег 22.09.2014.
245 КУВАР ТАЛИЋ ДРАГАНА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ Ср.стр.школа Широки Бријег 28.08.2015.
246 ВАСПИТАЧ ТАЛИЋ ОЛИВЕРА васпитач у предшколској установи Педагошки факултет Бијељина 27.03.2007.
247 ВАСПИТАЧ ТОМАШЕВИЋ ТАМАРА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
248 ВАСПИТАЧ ТОМИЧИЋ МИЛИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 28.09.2009.
249 ВАСПИТАЧ ПЕЈИЋ АНА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 20.12.2010.
250 ВАСПИТАЧ ТОМИЋ ДАРИЈА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 27.12.2010.
251 ВАСПИТАЧ ТОВИЛОВИЋ ДЕЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 12.10.2016.
252 ВАСПИТАЧ ТРТИЋ НЕВЕНКА одгајатељ предшколске дјеце филозофски факултет Задар 10.12.1981.
253 СПРЕМАЧ ТРИВУНОВИЋ БОРЈАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ "Партизански курири" Бочац 21.05.1982.
254 ВАСПИТАЧ ТУЧИЋ МАРИНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 16.09.2011.
255 ВОЗАЧ ТВРТКОВИЋ ВЛАДЕ возач моторног возила средња струковна с пр.јавн. Широки Бријег 29.01.2016.
256 КУВАР УДОВИЧИЋ НАДА
257 ВАСПИТАЧ УГРЕНОВИЋ ИВАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 22.06.2009.
258 СПРЕМАЧ ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ"Св.Сава"Бања Лука 16.05.1986.
259 КУВАР ВЕСИЋ ДИЈАНА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ ср.струковна школа Широки Бријег 25.08.2017.
260 МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ ВЕСИЋ СРЂАН дипл.теоретич.умјетности Академија умјетности Бања Лука 01.07.2015.
261 ВАСПИТАЧ ВИДАКОВИЋ КСЕНИЈА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 17.07.2012.
262 ВАСПИТАЧ ВИДОВИЋ МИЛАНКА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 31.10.2011.
263 МОЛЕР ВИШИЋ СЛАВКО собосликар личилац Средњошколски центар Широки Бријег 16.06.2016.
264 ПСИХОЛОГ ВОЈИНОВИЋ САНЕЛА дипл.психолог фил.факултет Београд 09.09.2000.
265 ВАСПИТАЧ ВОЛАШ ЉИЉАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 07.11.2011.
266 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК БРАЊЕШ КОСА медицински техничар Медицинска школа Бања Лука 31.08.1979.
267 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ КАДРОВСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ВРЕБАЦ РАДМИЛА ДИПЛ.ПРАВНИК ФАК.ПРАВНИХ НАУКА - АПЕИРОН БАЊА ЛУКА 19.07.2014.
268 ВАСПИТАЧ ВУЈАКОВИЋ МИЛИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.07.2013.
269 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ВУЈАНОВИЋ ЗАГОРКА Средњошколски центар Грахово 26.08.1986.
270 ВАСПИТАЧ ВУЈАСИН ДУШКА васпитач у предшколској установи Педагошко фак. Бијељина 16.10.2009.
271 ВАСПИТАЧ ВУЈИЧИЋ НАДА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 05.01.2009.
272 ПСИХОЛОГ ВУЈМИЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА дипл.педагог Филозофски факултет Бања Лука 12.10.2000.
273 ВАСПИТАЧ ВУКЕЛИЋ ИВАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.07.2010.
274 СПРЕМАЧ ВУКЕЛИЋ МИЛИЦА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ "Мирослав Антић" Бистрица 01.06.1980.
275 ЕЛЕКТРИЧАР ВУЛИН ДРАГАН електротехничар 5. степен ср.струковна школа Широки Бријег 07.06.2013.
276 ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ВУЛИН МИРОСЛАВ машински техничар Металска школа Бања Лука 26.08.1987.
277 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ВУЧИЋ ДРАГАНА електроничар комуникација ЕЛЕКТРО ШКОЛА БАЊА ЛУКА 29.08.1989.
278 КУВАР ВУЧИЋ ТАЊА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ ср.струковна школа Широки Бријег 30.01.2015.
279 ВАСПИТАЧ ЗАРИЋ ЈАСНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 21.07.2011.
280 ВАСПИТАЧ ЗАРИЋ ВЕСНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 12.03.2010.
281 ВАСПИТАЧ ЗЕЉКОВИЋ АНЂЕЛА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.10.2015.
282 ВАСПИТАЧ ЗЕЉКОВИЋ-ДАНИЛОВИЋ МАЈА дипл.васп.предшк.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 02.12.2010.
283 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК ЗМАЈЕВИЋ СМИЉА медицински техничар Школа за медицинске сестре Београд 28.06.1975.
284 ПЕДАГОГ ЗРНИЋ МАРИЈАНА дипл.педагог Филозофски фак. Бања Лука 20.09.2002.
285 ВАСПИТАЧ ЗРНИЋ-КЕВИЋ ТАТЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 20.10.2010.
286 ПСИХОЛОГ ЗУБОВИЋ ДАЈАНА дипл.психолог Филозофски факултет Бања Лука 02.09.2016.
287 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ЗУБОВИЋ ДРАГИЦА технички секретар 3.ст. Економска школа Бања Лука 16.06.1986.
288 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ЗУБОВИЋ ДРАГИЦА кувар 3.степен УТТШ Бања Лука 01.06.2005.
289 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ШАЈИЋ ПЕРУНИКА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Економска школа Кључ 30.08.1982.
290 ВАСПИТАЧ ШЕШИЋ ГОРДАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.07.2010.
291 КУВАР ШЕШИЋ МАРИНКА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ средња струковна с пр.јавн. Широки Бријег 28.08.2015.
292 КУВАР ШКОРИЋ ЉИЉАНА КУХАР СПЕЦИЈАЛИСТ ср.стр. Школа Широки Бријег 31.08.2017.
293 ВАСПИТАЧ ШКРБИЋ МИЛИЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.10.2012.
294 ВАСПИТАЧ ШОЛАК НАТАША дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 11.09.2009.
295 ВАСПИТАЧ ШОРМАЗ ТАМАРА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 05.10.2009.
296 ВАСПИТАЧ ШТРБАЦ НАДА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 22.12.2007.
297 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ШТРБАЦ ДРАЖЕНКА продавач 3.степен Угоститељско економска школа Приједор 23.08.1995
298 ВАСПИТАЧ ШУЛИЋ ДАЛИБОРКА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 14.07.2011.
299 РУКОВАЛАЦ ПАРНИХ КОТЛОВА НЕБОЈША ШВРАКА инсталатер гријања Техничка школа Бања Лука 12.03.1999.
300 ВАСПИТАЧ ЋЕТКОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАНА дипл.васп.предшк.дјеце Висока школа стр.студија за обр.васп. Сремска Митровица 11.05.2009.
301 ВАСПИТАЧ ЋУЛИБРК НАТАША дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 23.11.2011.
302 МЕДИЦИНСКИ РАДНИК ЋУРЧИЋ ЗОРКА медицински сестра Медицинска школа Сарајево 16.05.1979.
303 ВАСПИТАЧ ЋУТКОВИЋ ЖЕЉАНА дипл.вап.предшк.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 19.07.2011.
304 ВАСПИТАЧ ЧАМБЕР ДАНИЕЛА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.05.2012.
305 ВАСПИТАЧ ЧАМПАРА ДРАГАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 16.07.2012.
306 ВАСПИТАЧ ЧАВИЋ ИРЕНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 12.12.2013.
307 ВАСПИТАЧ ЧЕГАР ЗОРИЦА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 12.07.2011.
308 ВАСПИТАЧ ЧЕКО РАНКА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 18.06.2012.
309 ВАСПИТАЧ ЧИГОЈА СВЈЕТЛАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 16.07.2010.
310 ВАСПИТАЧ ЧИКИЋ МИЛИЦА дипл.васп.предшк.дјеце Филозоф.фак. Бања Лука 27.12.2010.
311 ВАСПИТАЧ ЧУЛИЋ СЊЕЖАНА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 27.07.2009.
312 ВАСПИТАЧ ЂЕКАНОВИЋ СЊЕЖАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.05.2014.
313 ВАСПИТАЧ ЂЕРМАН БИЉАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 15.07.2011.
314 ВАСПИТАЧ ЂУКИЋ РАДИЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 22.12.2007.
315 ВЕШАРИЦА ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА прерађивач млијека Пољопривредно технолошка школа Бања Лука 29.08.1986.
316 ВАСПИТАЧ ЂУКИЋ ЛЕЈЛА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 09.07.2015.
317 ВАСПИТАЧ ЂУКИЋ ВАЊА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 20.07.2012.
318 ВАСПИТАЧ ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА дипл.васп.предшк.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 14.07.2016.
319 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА, КЊИГА ОСН.СРЕД. И СИТ.ИНВЕН. ЂУРИЋ РАДИНКА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Економска школа Бања Лука 15.06.1982.
320 ВАСПИТАЧ ВИДОВИЋ САЊА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 18.07.2011.
321 ВАСПИТАЧ ГВЕРО ТАТЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 08.10.2012.
322 ВАСПИТАЧ ЛУЖИЈА ДРАГАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 30.11.2015.
323 ВАСПИТАЧ МИЛЕТИЋ СОЊА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 16.06.2016.
324 ВАСПИТАЧ ВРТУНИЋ БИЉАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 07.11.2016.
325 ВАСПИТАЧ СУБОТИЋ МАЈА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 30.05.2012.
326 СПРЕМАЧ ЖАГРАН НОВКА КУВАР Трговачко угоститељска школа Београд 20.07.1998.
327 СПРЕМАЧ ТОПИЋ ДЕЈАНА посластичар УТТШ Бања Лука 09.07.2008.
328 КУВАР ШВРАКА ВАСИЛИЈЕ КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР УТТШ Бања Лука 14.07.2019.
329 ВАСПИТАЧ КОЛУНЏИЈА БОЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 10.07.2019.
330 ВАСПИТАЧ БОЖИЋ НАТАША дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 23.04.2018.
332 ВАСПИТАЧ ВУЈИНОВИЋ БРАНКА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 26.06.2017.
333 ВАСПИТАЧ РАТКОВИЋ НИНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 08.02.2019.
334 ВАСПИТАЧ АЛЕКСИЋ МИЛИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 04.09.2019.
335 КУВАР САВКОВИЋ БОЈАН КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР УТТШ Бања Лука 18.06.1998.
336 СПРЕМАЧ РАЂЕВИЋ МАРИНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ"Мирослав Антић" Бања Лука 07.06.1996.
337 СПРЕМАЧ ЗОРИЋ ДАЛИБОРКА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ "23.АПРИЛ" Лакташи 31.05.1988.
338 СПРЕМАЧ КОРОВ ГОРДАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ"Милан Радман" Бања Лука 27.05.1987.
339 ПРОФ.ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ДРАГОЈЕВИЋ БИЉАНА ПРОФ.ЕНГЛ.ЈЕЗ И КЊИЖ ФИЛОЛОШКИ ФАК. БАЊА ЛУКА 05.12.2011.
340 ВАСПИТАЧ ПРИПРАВНИК ТОДОРОВИЋ ОЉА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 28.09.2019.
341 ВАСПИТАЧ ПРИПРАВНИК СТОЈАКОВИЋ ВАЊА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 20.06.2020.
342 ВАСПИТАЧ ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 24.12.2018.
343 ВАСПИТАЧ МАКСИЋ МИЛИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 09.07.2015.
344 ВАСПИТАЧ ДАНИЈЕЛА МОРАЧА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 27.10.2011.
345 ВАСПИТАЧ ГАК ДАНИЈЕЛА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 06.09.2017.
346 ВАСПИТАЧ ПАЈИЋ НИКОЛИНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 28.11.2017.
347 ВАСПИТАЧ ЕРАК БРАНКИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 28.12.2016.
348 ВАСПИТАЧ ЛОЛИЋ ДИВНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 29.06.2018.
349 ВАСПИТАЧ РУЛИЋ БОЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 02.04.2019.
350 ВАСПИТАЧ ЛУКИЋ НЕВЕНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 29.09.2014.
351 ВАСПИТАЧ ДИЈАНА ЦРНАДАК дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 26.04.2016.
352 ВАСПИТАЧ МИЛИЋЕВИЋ НАТАША дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 26.03.2016.
353 ВАСПИТАЧ ДРЉИЋ ДЕЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 03.11.2017.
354 ВАСПИТАЧ ВУЈИНОВИЋ АЛЕКСАНДРА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 24.12.2018.
355 ВАСПИТАЧ ЈОСИПОВИЋ САЊА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски факултет Бања Лука 27.02.2015.
356 СПРЕМАЧ СРДИЋ ДРАГАНА ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА МЕТАЛСКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА 15.06.1993.
357 ВАСПИТАЧ ЈОРГИЋ БРАНКИЦА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 13.09.2014.
358 ВАСПИТАЧ ШИКАНИЋ АЛЕКСАНДРА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 24.07.2017.
359 ВАСПИТАЧ ПРАШТАЛО ВУЈИНОВИЋ МАРИЈАНА дипл.педагог Филозофски факултет Бања Лука 09.03.2012.
360 ВАСПИТАЧ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце НУБЛ БАЊА ЛУКА 19.10.2010.
361 СПРЕМАЧ МИЛОШЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ"Свети Сава" Бања Лука 27.05.2002.
362 КУВАР ГРАНАТИЋ МЛАДЕНКА КУХАР ТРГОВАЧКО УГОСТИТЕЉСКА ПРИЈЕДОР 31.05.1984.
363 СПРЕМАЧ ЧОЛИЋ ДЕВИЋ ИВАНА ОСНОВНА ШКОЛА ОШ"Јован Цвијић" Бања Лука 07.05.1999.
364 СПРЕМАЧ БАНОВИЋ МАРИЈАНА посластичар УТТШ Бања Лука 07.06.2004.
365 СПРЕМАЧ ВРЉАНОВИЋ РАДМИЛА ТРГОВАЦ ТРГОВАЧКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА РИЈЕКА 29.07.1992.
366 САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - КОНТРОЛОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МИЛАКОВИЋ НИКОЛИНА ДИПЛ.ПРАВНИК ФАК.ПРАВНИХ НАУКА - АПЕИРОН БАЊА ЛУКА 22.01.2016.
367 СПРЕМАЧ ВУЈАТОВИЋ ИВАНА ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР МЈЕШОВИТА ШКОЛА ЂУРО РАДМАНОВИЋ НОВИ ГРАД 08.06.2002.
368 СПРЕМАЧ ЈОВИЋ МИЛИЈАНА ЕЛЕКТРИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО ШКОЛА БАЊА ЛУКА 13.06.2006.
369 СПРЕМАЧ ДОРИЋ ГОРДАНА КОНОБАР УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКО КОЖАРСКА ПРИЈЕДОР 10.06.1983.
370 СПРЕМАЧ ЗРНИЋ ВАЊА посластичар УТТШ Бања Лука 29.08.2011.
371 ВАСПИТАЧ ЂУРЂЕВИЋ ДИЈАНА дипл.васпитач предшкол.дјеце Филозофски фак. Бања Лука 04.07.2012.
372 СПРЕМАЧ ДРАГИШИЋ БРАНКИЦА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ 16.12.2003.
373 СПРЕМАЧ ДАНИЈЕЛА ЛАКИЋ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО ТУРИСТИЧКА ШКОЛА, БАЊА ЛУКА 18.6.2001.
374 КУВАР БАЊАЦ МИРА КУВАР УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО ТУРИСТИЧКА ШКОЛА, БАЊА ЛУКА 20.11.1999.
375 СТРУЧНИ САРАДНИК-ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА ЧОВИЋ ВУКИЦА ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 11.7.2013.
376  ВАСПИТАЧ ГАЈИЋ БОЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 6.7.2019.
377 ВАСПИТАЧ МИЛИДРАГ ЗОРИЦА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 31.12.2013.
378 ВАСПИТАЧ СТАНКА ТАТИЋ ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 31.12.2019.
379 ВАСПИТАЧ БАЈИЋ ДУЊА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 29.12.2017.
380 ВАСПИТАЧ ПОПАДИЋ ДРАГИЦА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.5.2017.
381 ВАСПИТАЧ ПОПОВИЋ ТАТЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 22.9.2017.
382 ВАСПИТАЧ КЉАЈИЋ БОЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 28.6.2019.
383 ВАСПИТАЧ ВЛАЈИЋ БОЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 25.5.2018.
384 ВАСПИТАЧ ПОПОВИЋ ДИЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 31.12.2018.
385 ФИЗИОТЕРАПЕУТ НЕДА КОВЧЕВИЋ ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ НАУКА-АПЕИРОН БАЊА ЛУКА 26.1.2018.
386 ПЕДАГОГ ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА ДИПЛОМИРАНИ ПЕДАГОГ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 31.3.2017.
387 ВАСПИТАЧ НОВАКОВИЋ МАЈА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 10.12.2012.
388 ВАСПИТАЧ ШИПКА ВИШЊА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 9.10.2015.
389 ВАСПИТАЧ БОЈАНА ПАЛАЧКОВИЋ ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 9.7.2019.
390 ВАСПИТАЧ КАЛАБИЋ ДИЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 19.6.2012.
391 ВАСПИТАЧ ПЕРИШИЋ МИЛКА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 4.7.2017.
392 ВАСПИТАЧ ПАМЕЛА РОСИЋ ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 5.4.2017.
393 ВАСПИТАЧ МИЛЕТОВИЋ МАРТИНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 22.9.2014.
394 КУВАР КРИВОКУЋА ДЕЈАН УГОСТИТЕЉСКО КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР УТТШ БАЊА ЛУКА 12.6.2015.
395 СПРЕМАЧ РАЧИЋ МИЛЕНА УГОСТИТЕЉСКО КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР УТТШ БАЊА ЛУКА 18.2.1994.
396 ВАСПИТАЧ МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 23.12.2016.
397 ВАСПИТАЧ ГРУЈИЋ СВЈЕТЛАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 30.9.2016.
398 ВАСПИТАЧ КОЈИЋ ДАЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 31.12.2019.
399 ВАСПИТАЧ МИЛОШЕВИЋ САЊА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ НУБЛ БАЊА ЛУКА 23.5.2015.
400 ВАСПИТАЧ КУШТРИНОВИЋ АНДРЕА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФКИ ФАКУЛТЕТ 31.12.2019.
401 КУВАР ГАЛИЋ НАДА КУВАР УТТШ, БАЊА ЛУКА 6.2.2006.
402 СПРЕМАЧ НИКОЛИНА САВИЋ ЕЛЕКТРО ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "Никола Тесла" Бања Лука 5.2.1999.
403 КУВАР БОЈАН РАДУЈКОВИЋ КУВАР УТТШ, БАЊА ЛУКА 17.6.2013.
404 ДЕФЕКТОЛОГ ДАМЈАНОВИЋ ДУШИЦА ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ У РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 25.7.2013.
405 ЛОГОПЕД ГОЛИЈАНИН ЈЕЛЕНА ДИПЛОМИРАНИ ЛОГОПЕД УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-ФОЧА 20.12.2016.
406 СЕРВИРКА-СПРЕМАЧ ЂУКИЋ СУЗАНА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ 29.4.2014.
407 ВАСПИТАЧ ВУЈИНОВИЋ МИРЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 31.5.2011.
408 ВАСПИТАЧ КОПАЊА МИЛИЈАНА ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛ. ДЈЕЦЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 25.5.2018.