Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА ажурирано 01.07.2021.  
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ  
1 Ирена Радојевић Директор Дипломирани инжењер екологије Независни универзитет Бања Лука, Факултет за екологију, 26.09.2015.године, 180ECTS (Закон о туризму РС)  
2 Миња Шурлан Помоћник дирекотра за међународну сарадњу Дипломирани правник Паневропски универзитет Апеирон, Факултет правних наука, 04.11.2011.године, 240ECTS  
3 Остоја Барашин Стручни савјетник Доктор социолошких наука Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет Бања Лука, 21.03.2008.  
4 Ранка Бабић Руководилац одјељења за правне и опште послове и послове чувања и одржавања објеката и простора Дипломирани правник Универзитет Ђуро Пуцар Стари у Бањој Луци, Правни факултет Банја Лука, 01.04.1982.године, ВСС  
5 Сузана Шалић Руководилац одјељења за развој туризма, економску, информативну и промотивну активност Дипломирани економиста Економски факултет у Бањој Луци, 28.09.2017.године, 240ECTS-студијски програм Економија  
6 Зоран Санковић Самостални стручни сарадник за развој туризма, туристичку пропаганду, информативне и аналитичке послове Дипломирани географ - туризмолог Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Бања Лука, 30.09.2003.године, ВСС  
7 Андреа Прерад Самостални стручни сарадник за развој туризма, туристичку пропаганду, информативне и аналитичке послове Мастер економије Република Хрватска, Свеучилиште у Ријеци, Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству у Опатији, 08.српња 2014.године, нострификација Министарства просвјете и културе РС број: 07.023/613-143/15, од 21.07.2015.године, 300ECTS  
8 Младен Шукало Самостални стручни сарадник за развој туризма, планирање, израду и имплементацију пројеката и туристичку пропаганду Мастер економиста Универзитет у Бањој Луци, Природно - математички факултет Бања Лука, 06.02.2003./ Република Србија, Универзитет Сингидунум 28.01.2015.године, 300ECTS  
9 Ирена Поповић Самостални стручни сарадник за развој туризма, планирање, израду и имплементацију пројеката и туристичку пропаганду Мастер економиста Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Бања Лука, 30.03.2004.године; Република Србија, Универзитет Сингидунум, 07.03.2013.године, 300ECTS
10 Маријана Кркљић Менаџер продаје Струковни менаџер Република Србија, Висока пословна школа струковних студија из Чачка, 23.07.2008.године, 180ECTS
11 Мира Иванић-Поповић Книговођа главне књиге Дипломирани економист са лиценцом овлаштеног рачуновође Универзитет у Сарајеву, Економски факултет у Сарајеву, 25.05.1987.године, ВСС
12 Слађана Голић Менаџер туризма Менаџер туризма Виша школа за туризам и хотелијерство, Требиње, 22.078.2009.године, ВС  
13 Бранка Бранковић Виши стручни сарадник за односе са јавношћу Дипломирани менаџер за односе с јавношћу и медије БЛЦ Висока школа "Banja Luka college",Бања Лука 1.дипломирани економиста-менаџер за односе с јавношћу - 2012.година, 180ECTS 2.дипломирани менаџер за односе с јавношћу и медије - 2020.година, 240ECTS  
14 Слађана Додиг Виши стручни сарадник за туристичку пропаганду, туристичку и финансијску аналитику и благајничко пословање Дипломирани економиста Паневропски универзитет Апеирон, Факултет пословне економије, 20.07.2019.године, 180ECTS  
15 Дражен Брдар Стручни сарадник за послове пропаганде и техничку подршку Туристички техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Бања Лука, 28.08.1998.  
16 Нада Роквић Технички секретар Туристички техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Бања Лука, 23.10.2009.  
17 Марија Јовановић Стручни сарадник за послове промоције и пропаганде Угоститељско - кулинарски техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Бања Лука, 09.12.2015.  
18 Милица Радовић Самостални стручни сарадник за развој туризма, планирање, израду и имплементацију пројеката и туристичку пропаганду Дипломирани новинар Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, 04.07.2018.године, 240ECTS  
19 Далибор Ћуп Самостални стручни сарадник за развој туризма, туристичку пропаганду, информативне и аналитичке послове Дипломирани економиста Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, 03.12.2013.године, ВСС  
20 Данко Шестић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Машински техничар Металска школа, машински техничар Бања Лука, 20.06.1982.  
21 Станислав Грачанин Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Трговински техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Бања Лука, 24.08.2000.  
22 Саша Познић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Сарадник у настави Гимназија у Бањој Луци, 05.06.1989.године, IV степен  
23 Ђурађ Босанчић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Геометар Грађевинска школа - геометар, 30.08.1982.  
24 Миле Вукајловић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Саобраћајни техничар Металска школа, Бања Лука, 15.06.1984.  
25 Слободан Зубовић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Столар Грађевинска школа "Паво Радан", Бања Лука, 28.05.1987.  
26 Владимир Страживук Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Трговац Средња стручна и техничка школа, Градишка, 13.06.2003.  
27 Млађан Гидумовић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Квалификовани конобар Трговинско - угоститељски школски центар Бања Лука, Школа за квалификоване раднике струке угоститељство, 10.06 1981.  
28 Горан Вученовић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Аутолимар Центар "Зашити ме", Бања Лука, 12.06.2020.  
29 Милан Поповић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Заваривач Металска школа, Бања Лука, 23.06.1983.  
30 Радојица Лазић Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Трговац Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Бања Лука, 07.02.1997.  
           
Напомена:          
  Ранко Ћузулан остварио право на пензију у јуну 2021.године        
           
Ранко Ћузулан Радник на пословима чувања и одржавања објеката и простора Диплома о завршеној гимназији Гимназија "Игмански марш", Илиџа, Сарајево, 30.09.1977.