„Топлана“ Д.О.О. Бања Лука

Топлификација градског подручја Бање Луке отпочела је непосредно послије катастрофалног земљотреса, односно 1970. године, када је – у саставу Дирекције за обнову Бање Луке – основана и ООУР „Топлана“. Првог априла 1972. године ООУР „Топлана“ одвојила се у самостално Комунално предузеће „Топлана“ Бања Лука. Развој „Топлане“ одвијао се у правцу проширења топлификације града и повећања инсталисане снаге котлова, тако да данас „Топлана“ има инсталисане изворе енергије од 228 МW и представља највећи топлификациони систем на мазут у Републици Српској и БиХ.
На основу Закона о преносу права својине капитала РС у предузећима која обављају комуналне дјелатности, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 11. маја 2010. године, Град Бања Лука је од 1. јануара 2011. године већински власник „Топлане“ д.о.о. Бања Лука.