Јавно предузеће "АQUANA" водени парк д.о.о. Бања Лука на дан 06.04.2021.
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
1 ВЕЛИБОР ВУКАЈЛОВИЋ в.д. Директор дипломирани правник
и дипломирани економиста
Правни факултет универзитета у Бањој Луци 09.02.2015., Факултет пословне економије Апеирон Бања Лука 09.03.2011., Државни испит 10.05.2012.
ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
2 ДУБРАВКА ПОПОВИЋ интерни ревизор дипломирани менаџер-специјалиста јавне управе Факултет пословне економије Апеирон Бања Лука 17.11.2006., Овлаштени интерни ревизор, број сертификата 235-180
3 ЗВЕЗДАНА ПОПОВИЋ интерни ревизор мастер економије Факултет за пословне студије Бања Лука 02.02.2018.
Национални цертификат овлаштеног интерног ревизора број 1039/10-18
Овлештени интерни ревизор у јавном сектору, цертификат број 170/19
ПРАВНА И КАДРОВСКА СЛУЖБА
4 ДИЈАНА МАРЧЕТА-САМАЦ руководилац службе дипломирани правник Правни факултет универзитета у Бањој Луци 10.11.2010.
5 МИЛАНА ГАЈИЋ пословни секретар наставник историје и
географије ВШС
Филозофски факултет Бања Лука 19.07.1999.
6 СИНИША ТОДИЋ возач/курир металостругар Металска школа Бања Лука 24.06.1985.
7 СИНИША ЗЕЛИЋ референт за ИТ-систем
администратор
дипломирани економиста за менаџмент Независни универзитет Бања Лука-Економски факултет 30.05.2014.
8 ЈЕЛЕНА ДАЦЕШИН референт за опште и кадровске
 послове
матурант Гимназије Гимназија Бања Лука 23.05.1975.
9 МИРОСЛАВ ШЕВО референт за опште и кадровске
 послове
царински техничар Економска школа Бања Лука 14.06.2004..
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
10 ДИЈАНА САВИЋ
књиговођа грађевински техничар
сертификовани рачуноводствени техничар
Грађевинска школа Бања Лука 23.06.1995.
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 15.12.2014.
11 ГОРДАНА КЕСЕРОВИЋ благајник економски техничар Економска школа Бања Лука 13.06.1983.
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
12 БОЈАН НИКОЛИЋ руководилац службе дипломирани инжењер
машинства
Машински факултет Бања Лука 24.04.1992.
13 НЕБОЈША ГАЈИЋ кућни мајстор металостругар Металска школа Бања лука 11.06.1984.
14 ДЕЈАН МИТРАШИНОВИЋ кућни мајстор металуршки техничар Образовни центар "Жељезара Зеница" Зеница 05.06.1990.
15 ЖЕЉКО УДОВЧИЋ радник на одржавању постројења електромеханичар-
специјалист
Електро школа Бања Лука 25.01.1990.
16 ДАРКО ЂУРИЋ радник на одржавању постројења машински техничар Металска школа Бања Лука 29.08.1991.
17 ЈЕЛЕНКО ШУКАЛО радник на одржавању постројења машински техничар Школски центар "Веселин Маслеша" Котор Варош 27.02.1987.
18 ЈОВО БУБЊЕВИЋ радник на одржавању постројења КВ бравар Машинска стручна школа у Сарајеву 26.05.1981.
19 ЈЕЛЕНА РУЈЕВИЋ радник на одржавању хигијене конфекционар текстила Хемијско-техничка школа Сански Мост 22.05.1992.
20 МИЛКА ЋИРИЋ радник на одржавању хигијене НК радник Основна школа Двор 09.06.1994.
21 КАТИЦА ВУЧИЋ радник на одржавању хигијене НК радник Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бања Лука 03.06.1985.
22 МАРИНА БУБЊЕВИЋ радник на одржавању хигијене пољопривредни техничар Школа за средње и усмјерено образовање Брчко 01.06.1989.
23 РЕНАТА РУСТИЋ радник на одржавању хигијене модни кројач Мјешовита средња школа Прњавор 27.05.1995.
24 БИЉАНА МИЉКОВИЋ радник на одржавању хигијене фризер Школа за терцијарна занимања Бања Лука 15.06.1983.
25 ЗДРАВКА РАЉИЋ радник на одржавању хигијене машински техничар Металска школа Бања Лука 11.02.1977.
26 ДРАГАНА АРАМБАШИЋ радник на одржавању хигијене пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука 19.06.1997.
СЛУЖБА УГОСТИТЕЉСТВА
27 ЈЕЛЕНА РИСТИЋ руководилац службе дипломирани менаџер Факултет за туризам и угоститељство УПС Бања Лука 13.10.2015.
28 ЈОВАНКА НИНИЋ шеф кухиње кухар специјалист Приватна средња струковна школа Либар Широки бријег 22.08.2017
29 БРАНИСЛАВКА КОЧИЋ шеф кухиње кухарски технолог ССС УТТШ Бања Лука 10.06.1988.
30 ЂУЛКА МИЈИЋ помоћни кухар кухар специјалист Приватна средња струковна школа Либар Широки бријег 22.08.2019
31 БРАНКА РАДИШИЋ помоћни кухар кухарски технолог ССС УТТШ Бања Лука 15.06.1995.
32 ГОРДАНА КНЕЖЕВИЋ помоћни кухар НК радник Основна школа "Здравко Челар" Босански Петровац 1992.
33 БОРИС ОЖЕГОВИЋ помоћни кухар пекар Пољопривредна школа Бања Лука 15.06.2009.
34 ДУШКО ЛОЛИЋ конобар угоститељски техничар УТТШ Бања Лука 06.09.2005.
35 СЛОБОДАН ПАНИЋ конобар конобар специјалиста ВКВ Средња школа "Челинац" 31.08.2007.
36 БОБАН ЈАВОРАЦ конобар угоститељски техничар УТТШ Бања Лука 18.06.2001.
37 БРАНИСЛАВ МАЛЧИЋ конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 27.08.2007.
38 БОБАН МАТОШЕВИЋ конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 05.06.2002.
39 ГОРАН ПРЕДРАГОВИЋ конобар угоститељско-кулинарски
 техничар
УТТШ Бања Лука 08.04.2000.
40 НЕСТОР ИВЕТИЋ конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 18.06.2001.
41 ИЛИЈА ТЕПИЋ конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 05.02.1996.
42 НЕМАЊА ЈОЛЏИЋ конобар угоститељско-кулинарски
 техничар
УТТШ Бања Лука 09.06.2008.
43 ДАНИЛО ЂУРОВИЋ конобар угоститељско-кулинарски
 техничар
УТТШ Бања Лука 25.11.2016.
44 ДРАГАН СТАНИСАВЉЕВИЋ магационер магистар пословне
 економије
Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент
Бања Лука 11.11.2009.
СЛУЖБА ОБЈЕКАТА
45 СВЕТИСЛАВ ЛАЗИЋ руководилац службе дипломирани тренер
 фудбала
Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука 10.06.2010.
46 МИЛОШ ВЕЈНОВИЋ стручни сарадник за спорт професор физичког
васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања Бања Лука 12.06.2009.
47 ЧЕКО МИОДРАГ стручни сарадник за спорт професор физичког
васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања Бања Лука 11.11.2008..
48 МИЛАНА ДАМЈАНИЋ стручни сарадник за спорт професор физичког
васпитања
Апеирон-Факултет спортских наука 21.09.2013.
49 МАЈА ЋУЈИЋ радник на рецепцији конфекцијски техничар Школа ученика у привреди Бања Лука 25.01.2000.
50 СВЈЕТЛАНА ПОПАДИЋ радник на рецепцији инжењер организације и
 менаџмента
Висока пословна школа Приједор 15.07.2009.
51 МАРА ДОБРИЈЕВИЋ радник на рецепцији културолог-сарадник Гимназија "Бранко Радичевић" Стара Пазова 14.06.1993.
52 НАДА МАЛЕТИЋ радник на рецепцији хемијски техничар Технолошка школа Бања Лука 31.08.1983.
53 ДАНКО ШЕШИЋ радник на пословима обезбјеђења пољопривредни техничар Мјешовита средња пољопривредно-ветеринарско-прехрамбена школа, Бања Лука 15.06.2012.
54 ДРАГАНА МИЛАНОВИЋ радник на пословима обезбјеђења обућарски радник Школа ученика у привреди Бања Лука 30.05.2003.
55 ИГОР ЦВИЈЕТИЋ радник на пословима обезбјеђења конобар УТТШ Бања лука 25.08.1997.
56 ДЕНИС МАЛЧИЋ радник на пословима обезбјеђења конобар КВ УТТШ Бања Лука 14.06.1996.
57 МЛАДЕН МИХАЈЛОВИЋ радник на пословима обезбјеђења конобар специјалиста ВКВ УТТШ Бања Лука, 28.08.2009.
58 РАНКО ЗАГОРАЦ радник на пословима обезбјеђења комерцијални техничар Средњошколски центар Доњи Вакуф 01.06.1984.
УГОВОРИ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
ГОРАН ЂУКИЋ РУКОВОДИЛАЦ ПЈ ГОБ
БОЈАН АЛЕКСИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ПОДРШКУ
ВЕДРАН МИТРОВИЋ РЕАЛИЗАТОР ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ
СИНИША БАБИЋ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕК. ПОСЛОВЕ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ ШЕФ КУХИЊЕ
БОРИС СТАЈЧИЋ РЕФЕРЕНТ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОДАЈЕ
БОЈАН АЛЕКСИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ПОДРШКУ