Јавно предузеће "АQUANA" водени парк д.о.о. Бања Лука на дан 22.02.2023.
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
1 ЛАЗИЋ СВЕТИСЛАВ в.д Директор дипломирани тренер
 фудбала
Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука 10.06.2010.
2  НИКОЛИЋ БОЈАН извршни директор за техничке послове дипломирани инжењер машинства Машински факултет Бања Лука 24.04.1992.
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
3  ЗЕЛИЋ СИНИША помоћник директора дипломирани економиста за менаџмент Независни универзитет Бања Лука-Економски факултет 30.05.2014.
ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
4  ПОПОВИЋ ДУБРАВКА интерни ревизор дипломирани менаџер-специјалиста јавне управе Факултет пословне економије Апеирон Бања Лука 17.11.2006.,
Овлаштени интерни ревизор, број сертификата 235-180
5  ПОПОВИЋ ЗВЕЗДАНА
интерни ревизор мастер економије Универзитет за пословне студије Бања Лука
Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука 02.02.2018.
Национални цертификат овлаштеног интерног ревизора број 1039/10-18
Овлаштени интерни ревизор у јавном сектору, цертификат број 170/19
ПРАВНА И КАДРОВСКА СЛУЖБА
6  МАРЧЕТА-САМАЦ ДИЈАНА руководилац службе дипломирани правник Правни факултет универзитета у Бањој Луци 10.11.2010.
7  ВУКАЈЛОВИЋ ВЕЛИБОР стручни сарадник за правне послове мастер правних наука
дипломирани правник
 дипломирани економиста
Правни факултет универзитета у Београду 22.04.2021.,
Правни факултет Бања Лука 05.02.2015.,
Факултет пословне економије Апеирон Бања Лука 09.03.2011.,
Државни испит 10.05.2012.
8  ПОПАДИЋ СВЈЕТЛАНА пословни секретар инжењер организације и
 менаџмента
Висока пословна школа Приједор 15.07.2009.
9  САВАНОВИЋ СПАСА референт за опште и кадровске
 послове
економски техничар Средња школа "Челинац" у Челинцу 15.06.2007.
10  ЈУНГИЋ ЈОВАНА службеник за јавне набавке економски техничар Економска школа Бања Лука 10.06.2009.
11   ЦВИЈЕТИЋ ИГОР возач/курир конобар КВ УТТШ Бања Лука 25.08.1997.
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
12  ШТРКИЋ РАДАНА
руководилац службе за
финансије и рачуноводство
дипломирани економиста
сертификовани рачуновођа
Универзитет у Бањалуци, Економски факултет Бања Лука 13.09.1995
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 04.01.2021..
13  САВИЋ ДИЈАНА
књиговођа грађевински техничар
сертификовани рачуноводствени техничар
Грађевинска школа Бања Лука 23.06.1995.
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 15.12.2014.
14  КЕСЕРОВИЋ ГОРДАНА благајник економски техничар Економска школа Бања Лука 13.06.1983.
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
15  ГАЈИЋ НЕБОЈША кућни мајстор металостругар Металска школа Бања лука 11.06.1984.
16  ЗАГОРАЦ РАНКО кућни мајстор комерцијални техничар Средњошколски центар Доњи Вакуф 01.06.1984.
17   КОСИЋ ДРАГАН кућни мајстор-на одређено електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже Школа ученика у привреди Бања Лука 28.04.2001.
18  УДОВЧИЋ ЖЕЉКО радник на одржавању постројења електромеханичар-
специјалист
Електро школа Бања Лука 25.01.1990.
19  ЂУРИЋ ДАРКО радник на одржавању постројења машински техничар Металска школа Бања Лука 29.08.1991.
20  ШУКАЛО ЈЕЛЕНКО радник на одржавању постројења машински техничар Школски центар "Веселин Маслеша" Котор Варош 27.02.1987.
21  БУБЊЕВИЋ ЈОВО радник на одржавању постројења КВ бравар Машинска стручна школа у Сарајеву 26.05.1981.
22  ПЕТРОВИЋ РАДМИЛА радник на одржавању хигијене
трговац КВ Трговинска школа са практичном обуком Сарајево, 26.06.1980.
23  ЋИРИЋ МИЛКА радник на одржавању хигијене НК радник Основна школа Двор 09.06.1994.
24  ВУЧИЋ КАТИЦА радник на одржавању хигијене НК радник Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бања Лука 03.06.1985.
25  МИЉКОВИЋ БИЉАНА радник на одржавању хигијене фризер Школа за терцијарна занимања Бања Лука 15.06.1983.
26  БУБЊЕВИЋ МАРИНА радник на одржавању хигијене пољопривредни техничар Школа за средње и усмјерено образовање Брчко 01.06.1989.
27  РУСТИЋ РЕНАТА радник на одржавању хигијене модни кројач Мјешовита средња школа Прњавор 27.05.1995.
28  АРАМБАШИЋ ДРАГАНА радник на одржавању хигијене пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука 19.06.1997.
СЛУЖБА УГОСТИТЕЉСТВА
29  РИСТИЋ ЈЕЛЕНА руководилац службе дипломирани менаџер Факултет за туризам и угоститељство УПС Бања Лука 13.10.2015.
30  КОЧИЋ БРАНИСЛАВКА шеф кухиње кухарски технолог ССС УТТШ Бања Лука 10.06.1988.
31  НИНИЋ ЈОВАНКА шеф кухиње кухар специјалист Приватна средња струковна школа Либар Широки бријег 22.08.2017
32  РАДИШИЋ БРАНКА помоћни кухар кухарски технолог ССС УТТШ Бања Лука 15.06.1995.
33  КНЕЖЕВИЋ ГОРДАНА помоћни кухар НК радник Основна школа "Здравко Челар" Босански Петровац 1992.
34  ИВЕТИЋ НЕСТОР конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 18.06.2001.
35  ПАНИЋ СЛОБОДАН конобар конобар специјалиста ВКВ Средња школа "Челинац" у Челинцу 31.08.2007.
36  ТЕПИЋ ИЛИЈА конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 05.02.1996.
37  ЂУРОВИЋ ДАНИЛО конобар угоститељско-кулинарски
 техничар
УТТШ Бања Лука 25.11.2016.
38  ЛОЛИЋ ДУШКО конобар угоститељски техничар УТТШ Бања Лука 06.09.2005.
39  ПРЕДРАГОВИЋ ГОРАН конобар угоститељско-кулинарски
 техничар
УТТШ Бања Лука 08.04.2000.
40  МАТОШЕВИЋ БОБАН конобар конобар КВ УТТШ Бања Лука 05.06.2002.
41  ЈАВОРАЦ БОБАН конобар угоститељски техничар УТТШ Бања Лука 18.06.2001.
 МАЛЧИЋ БРАНИСЛАВ конобар-неплаћено конобар КВ УТТШ Бања Лука 27.08.2007.
СЛУЖБА ОБЈЕКАТА
42  ЧЕКО МИОДРАГ руководилац службе професор физичког
васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања Бања Лука 11.11.2008..
43  ВЕЈНОВИЋ МИЛОШ стручни сарадник за спорт професор физичког
васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања Бања Лука 12.06.2009.
44  ДАМЈАНИЋ МИЛАНА стручни сарадник за спорт професор физичког
васпитања
Апеирон-Факултет спортских наука 21.09.2013.
45 ШЕВО МИРОСЛАВ референт продаје уједно и координатор царински техничар Економска школа Бања Лука 14.06.2004.
46  ДОБРИЈЕВИЋ МАРА радник на рецепцији културолог-сарадник Гимназија "Бранко Радичевић" Стара Пазова 14.06.1993.
47  КРСТОВИЋ КРИСТИНА радник на рецепцији пословно-правни техничар ЈУ Економска школа Бања Лука 14.06.2021.
48  ТОДИЋ СИНИША радник на рецепцији металостругар Металска школа Бања Лука 24.06.1985.
49  МАЛЕТИЋ НАДА радник на рецепцији хемијски техничар Технолошка школа Бања Лука 31.08.1983.
50  МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА радник на пословима обезбјеђења обућарски радник Школа ученика у привреди Бања Лука 30.05.2003.
51    БУДИЋ МИЛКА
радник на пословима обезбјеђења трговац КВ СЦ "Никола Тесла" Котор Варош 10.06.2004.
52  ШЕШИЋ ДАНКО радник на пословима обезбјеђења пољопривредни техничар Мјешовита средња пољопривредно-ветеринарско-прехрамбена школа, Бања Лука 15.06.2012.
53  МАЛЧИЋ ДЕНИС радник на пословима обезбјеђења конобар КВ УТТШ Бања Лука 14.06.1996.
54  МИЉЕВИЋ ЖЕЉКО радник на пословима обезбјеђења конобар УТТШ Бања Лука 25.06.2009.