"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА" БАЊА ЛУКА  
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ  
1 Драшко Илић                   директор дипломирани економиста Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 29.09.2011.год.
2 Винка Каламанда самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове дипломирани правник Правни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 27.05.1992.год.
3 Љиљана Савановић самостални стручни сарадник за рачуновод.-финансијске послове дипломирани економиста Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци, 23.11.1988.год.
4 Драгана Босанчић самостални стручни сарадник за рачуновод.-финансијске послове дипломирани економиста Паневропски универзитет,Апеирон, Факултет пословне економије Бања Лука, 28.07.2017. год.
5 Светлана Паликућа стручни сарадник за рачунов. економски техничар Економска школа, Бања Лука, 29.09.1982. год.
6 Добрила Војводић стручни сарадник за рачуноводство економски техничар Економска школа, Босанска Крупа, 08.06.1983.год.
7 Радмила Љубојевић стручни сарадник-технички секретар економски техничар Економска школа Бања Лука, 23.06.1980. год.
8 Ивана Булић самостални стручни сарадник за информисање дипломирани политиколог-специјалиста међународних односа Факултет политичких наука, Универзитета Црне Горе,05.10.2011.г.
9 Љиљана Граорац курир-хигијеничар произвођач целулозе и папира Технолошка школа , Бања Лука, 27.08.1987. год.
10 Зора Чоловић-Шарић самостални стручни сарадник за анималну производњу дипломирани инжињер пољопривреде- др пољопривредних наука Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци,27.05.1998.г. др 2016.године
11 Александра Тодоровић самостални стручни сарaдник за нормативно-правне послове дипломирани правник Правни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 23.05.2013.год.
12 Слободан Петровић самостални стручни сарадник за агроекономију дипломирани инжињер пољопривреде за економику Пољопривредни факултет , Универзитета у Београду, 24.12.1991.год.
13 Милана Коњевић самостални стручни сарaдник за статистику и базу података дипломирани географ-демограф Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци, 06.04.2006.год.
14 Милана Стијак самостални стручни сарадник за развојне пројекте дипломирани инжињер архитектуре- мастер Архитектонско-грађевински факултет, Универзитета у Бањој Луци, 18.12.2008.г. , ма 05.10.2015.год.
15 Мирјана Алексић самостални стручни сарадник за ратарство и повртарство дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 23.11.2007.год.
16 Богдан Шормаз самостални стручни сарадник за воћарство и виноградарство дипломирани инжињер пољопривреде, магистар Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 06.09.2005.год, мр 30.09.2016.год.
17 Бранко Босанчић самостални стручни сарадник за истраживање тржишта дипломирани економиста Паневропски универзите , Апеирон, Факултет пословне економије Бања Лука , 23.01.2019.год.
18 Жарко Илић самостални стручни сарадник за откуп и пласман пољ. производа дипломирани економиста Високошколска установа Бања Лука, COLLEGE , 05.11.2013.год.
19 Биљана Благојевић трговац-пословођа, Крајишка кућа економски техничар Средња пословна менаџерска школа, Нови Сад, 24.06.2019.год.
20 Ивона Станковић трговац, Крајишка кућа техничар логистике и шпедиције Техничка школа, Бања Лука, 14.06.2018.год.
21 Теодора Зенић трговац ,Крајишка кућа пословно-правни техничар Средњошколски центар "Гаудеамус" Бања Лука, 08.06.2015.год.
22 Данијела Бјелогрлић трговац, Крајишка кућа посластичар Угоститељско-трговинска-туристичка школа, Бања Лука, 17.06.2013. год.
23      Драгана Савовић трговац-пословођа, Херцеговачка кућа сарaдник у настави Гимназија , Бања Лука, 09.06.1991.год.
24 Николина Влајнић трговац, Херцеговачка кућа грађевински техничар Грађевинска школа, Бања Лука, 23.08.2013. год.
25 Бранкица Крмпот трговац, Херцеговачка кућа трговац Угоститељско-трговинска-туристичка школа, Бања Лука, 16.06.2000.год.
26 Милана Старчевић трговац, Херцеговачка кућа економски техничар Мјешовита средња школа, Козарска Дубица, 07.06.2006.год.
27 Веско Топић самостални стручни сарадник за сточарство- управник РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 19.02.2007.год.
28 Никола Тодоровић самостални стручни сарадник за материјално-финансијске послове РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде , 180 ЕЦТС Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 11.04.2017. год.
29 Јадранка Миловановић самостални стручни сарадник за материјално-финансијске послове РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 27.12.2016.год.
30 Љубисав Аћимовић стручни сарадник за материјално-финанс.послове РЕЦ "Мањача" инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет у Новом Саду,12.11.1986.год.
31 Гостимир Дуцановић возач моторних возила- РЕЦ "Мањача" металостругар- специјалиста Средњошколски центар Котор Варош, 14.06.2000.год.
32 Станиславка Радуловић хигијеничар-РЕЦ "Мањача" основна школа Основна школа, Кола , Бања Лука,03.06.1983.год.
33 Сања Остојић самостални стручни сарадник за мљекарство РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 15.04.2011.год.
34 Бранислав Станчевић самостални стручни сарадник за ветеринарство РЕЦ "Мањача" дипломирани ветеринар Факултет ветеринарске медицине у Београду, 24.11.2008.год.
35 Зоран Ћикић стручни сарадник за сточарство РЕЦ "Мањача" ветеринарски техничар Пољопривредна школа, Бања Лука, 30.05.2003.год.
36 Петар Рајковић стручни сарадник за сточарство РЕЦ "Мањача" ветеринарски техничар Пољопривредна школа, Бања Лука, 24.08.2001.год.
37 Милорад Љубојевић стручни сарадник за сточарство РЕЦ "Мањача" пољопривредни техничар Васпитно образовни центар, Босанска Крупа, 30.05.1988.год.
38 Младен Орозовић стручни сарадник за сточарство РЕЦ "Мањача" ветеринарски техничар Пољопривредна школа, Бања Лука, 08.06.2010.год.
39 Борислав Петковић самостални стручни сарадник за ратарство и повртарство- РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде, магистар Пољопривредни факултет,Универзитета у Бањој Луци, 27.10.2006.год, мр 14.07.2016.год.
40 Жељко Новковић самостални стручни сарадник за воћарство и виноградарство РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет,Универзитета у Бањој Луци, 06.04.2006.год.
41 Дарко Аћимовић самостални стручни сарaдник за заштиту биљака РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет,Универзитета у Бањој Луци, 29.06.2012.год.
42 Николина Лукач самостални стручни сарaдник за квалитет у биљној производњи РЕЦ "Мањача" дипломирани инжињер пољопривреде Пољопривредни факултет,Универзитета у Бањој Луци, 22.07.2016.год.
43 Зоран Вулин радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" возач моторних возила Образовни центар средњо-усмјерено образовање металне и електроструке, Инђија, 17.05.1981.год.
44 Миодраг Јокић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" основна школа Основна школа, Кулен Вакуф, Бихаћ, 01.06.1982.год.
45 Божо Мандић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" дрвно технолошки радник Центар одгоја и усмјереног образовања, Доњи Лапац, 17.06.1985. год.
46 Јован Живковић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" основна школа Основна школа, Бронзани Мајдан, 11.09.1986.год.
47 Лазо Топић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" основна школа Основна школа, Стричићи, Бања Лука, 10.06.1978.год.
48 Жељко Дулић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" механичар мотора и моторних возила Металска школа, Бања Лука, 25.06.1994.год.
49 Владимир Марчетић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" аутомеханичар Техничка школа, Бања Лука, 10.06.2009.год.
50 Миленко Божић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" носилац заштитних превлака Технолошка школа , Бања Лука, 02.03.1990. год.
51 Миле Врањеш радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" аутомеханичар Технолошка школа, Бања Лука, 07.06.2007.год.
52 Ранко Радановић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" машинбравар Металска школа, Бања Лука, 23.06.1997.год.
53 Недељко Грбић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" лимар Техничка школа, Бања Лука, 09.06.2016.год.
54 Раде Гатарић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" пољопривредни техничар Пољопривредна школа, Бања Лука, 09.06.2015.год.
55   Слободан Врањеш радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" возач моторних возила Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање", Широки бријег, 04.07.2012. год.
56 Небојша Грбић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" инсталатер Техничка школа, Бања Лука,31.08.2012.год.
57 Предраг Илић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" основна школа Основна школа "Рада Врањешевић", Крупа на Врбасу, 21.05.1984.год.
58 Младен Савановић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" угоститељско-кулинарски техничар Угоститељско-трговинска-туристичка школа, Бања Лука, 12.06.2015.год.
59 Предраг Врањеш радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" конобар Угоститељско-трговинска-туристичка школа, Бања Лука, 21.10.1996.год.
60 Драган Милосавић радник у анималној и биљној производњи РЕЦ "Мањача" возач моторних возила Техничка школа, Бања Лука, 18.06.2007.год.
61 Мирко Ђурђевић сарадник за одржавање пољопривредних машина РЕЦ "Мањача" механичар алатних машина-специјалиста Техничка школа, Бања Лука, 31.08.2004.год.
62 Илија Грбић сарадник за одржавање објеката и опрема РЕЦ "Мањача" инсталатер Техничка школа, Бања Лука, 10.06.2008.год.
63 Драган Благојевић стручни сарaдник за противпожарну заштиту РЕЦ "Мањача" противпожарни техничар Школа за терцијална занимања, Бања Лука, 20.10.1987.год.
64 Љуба Божић хигијеничар РЕЦ "Мањача"  произвођач прехрамбених производа Средња пољопривредна прехрамбена школа, Рума, Србија, 15.06.2000.год.
65 Јована Шиндрак самостални стручни сарaдник за нормативно-правне послове дипломирани правник Правни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 05.12.2018.год.