ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука

Дом здравља Бања Лука је први ниво контакта грађана Бање Луке са системом здравствене заштите. Циљ ове установе је обезбиједити што бољу доступност примарне здравствене заштите, као интегралног дијела свеобухватног здравственог система. Преко изабраног породичног љекара, грађанима је омогућено да лакше остваре контакт са љекаром и да добију бољу и квалитетнију здравствену услугу.