„Чистоћа“ а. д. Бања Лука

Основна дјелатност “Чистоће“ Комунално-услужног акционарског друштва је сакупљање, одвоз и одлагање свих врста градског отпада, одржавање хигијене јавних површина и развој система управљања отпадом. Систем управљања отпадом омогућава ефикасно одвијање свих активности везаних за савремени третман отпада.