Organizacione jedinice

Home / Gradska uprava / Organizacione jedinice

Odjeljenje za opštu upravu

Detaljnije

Odjeljenje za privredu

Detaljnije

Odjeljenje za prostorno uređenje

Detaljnije

Odjeljenje za finansije

Detaljnije

Odjeljenje za komunalne poslove

Detaljnije

Odjeljenje za saobraćaj i puteve

Detaljnije

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje

Detaljnije

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Detaljnije

Odjeljenje komunalne policije

Detaljnije

Odjeljenje za inspekcijske poslove

Detaljnije

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku

Detaljnije

Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport

Detaljnije

Služba za zajedničke poslove

Detaljnije

Kabinet gradonačelnika

Detaljnije

Odsjek za informatiku

Detaljnije

Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima

Detaljnije

Odsjek za pravna pitanja i propise

Detaljnije

Odsjek za javne nabavke

Detaljnije

Jedinica za internu reviziju

Detaljnije

Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice

Detaljnije

Stručna služba Skupštine Grada

Detaljnije

Odsjek za poslove gradskog protokola

Detaljnije

Odsjek za saradnju sa građanima - Kancelarija za građane

Detaljnije