Одсјек за јавне набавке

Одсјек за јавне набавке

Одсјек за јавне набавке

Надлежности

У Одсјеку за јавне набавке проводе се поступци јавних набавки за потребе Градске управе Града. У надлежности Одсјека је и сљедеће:

– праћење прописа из области јавних набавки и покретање иницијатива за измјене и допуне прописа;
– припрема рјешења и закључке из надлежности градоначелника;
– припрема изјашњења, одговарајућих појашњења, те обезбјеђење и достављање расположиве документације на захтјев другостепеног органа, у поступцима по жалбама из области јавних набавки;
– припрема одговора на тужбе у управним споровима, који се односе на јавне набавке;
– израда извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки на нивоу Градске управе Града…