Одсјек за јавне набавке
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДРАШКО КУТИЋ шеф Одсјека дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.3.2009. године
2. МИЛАН СТУПАР самостални стручни сарадник - координатор за јавне набавке дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 11.7.2005. године
3 ЉУБОМИР СЛАДОЈЕВИЋ самостални стручни сарадник за јавне набавке и нормативно-правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 18.12.2007. год.
4 ТЕА ТРИВУНЏА самостални стручни сарадник за јавне набавке дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.12.2007. године
5 РАДОМИР ВУЛИН самостални стручни сарадник за јавне набавке дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.11.2014. године
6 ТАТЈАНА ЛУКАЧ СТАРЧЕВИЋ самостални стручни сарадник за јавне набавке дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.12.2007. године
7 МАЈА РАДОНИЋ виши стручни сарадник за јавне набавке дипл. економиста - менаџер (180 ЕЦТС) Високошколска установа Banja Luka College, 17.2.2010. године
8 ЖЕЉКА МОРАЧА стручни сарадник за административно-техничке послове правни техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.2004. године
9 БИЉАНА ЂУРИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове ауто-саобраћајни техничар Металска школа Бања Лука, 27.8.1986. године