Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Надлежности

У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту баве се предметима личне и породичне инвалиднине, категоризације бораца, борачког додатка, новчане надокнаде по основу одликовања и надокнаде за изградњу споменика. У надлежности Одјељења је и сљедеће:
– провођење утврђених поступака и процедура за суфинансирање пројеката/програма и активности борачких организација града Бање Луке;
– провођење управног поступка у првом степену и израда рјешења у предметима цивилних жртава рата;
– провођење управног поступка у првом степену и израда рјешења припадницима јединица радне обавезе;
– остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите;
– послови везани за рад првостепене љекарске комисије за утврђивање инвалидитета ратних војних инвалида и цивилних жртава рата;
– сравњивање збирних финансијских картица корисника личне и породичне инвалиднине са утврђеним правима по рјешењу;
– рјешавање стамбених потреба бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца из стамбеног фонда Градске управе, и из програма Владе Републике Српске за град Бању Луку;
– вођење евиденција о правима корисника борачко-ивнвалидске заштите по издатим рјешењима;
– вођење евиденције о кретању предмета корисника новчаних примања из области борачко-инвалидске заштите и категоризације бораца;
– вођење војних евиденција.