Јавне набавке

Home / Градска управа / Јавне набавке

Одлуке за јавне набавке

одлука за јавну набавку број 20-404-80/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-76/18

одлука за јавну набавку број 20-404-72/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-127/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-110/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-123/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-125/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-103/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-109/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-116/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-115/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-62/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-68/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-95/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-101/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-94/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-108/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-49/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-84/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-102/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-88/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-114/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-113/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-107/18

одлука за јавну набавку број 20-404-58/18

одлука за јавну набавку број 20-404-39/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-23/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-32/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-36/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-43/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-44/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-47/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-52/18

Објаве преговарачких поступака

Објаве услуга из анекса 2, дио Б

План јавних набавки

Објављени уговори