Јавне набавке

Home / Градска управа / Јавне набавке

Одлуке за јавне набавке

Oдлука за јавну набавку број 20-404-244/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-192/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-265/18

Нова одлука за јавну набавку број 20-404-64/18 за ЛОТ 1 и ЛОТ 3

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-97/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-215/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-104/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-245/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-87/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-247/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-204/18

Нова одлука за јавну набавку број 20-404-64/18 за ЛОТ 6

Одлука за јавну набавку број 20-404-209/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-243/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-98/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-179/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-253/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-148/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-122/18

Одлука о поништењу јавне набавке број 20-404-163/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-140/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-227/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-219/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-223/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-226/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-213/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-229/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-41/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-120/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-139/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-34/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-121/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-202/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-214/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-217/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-222/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-497-18

Одлука за јавну набавку број 20-404-218/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-224/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-181/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-211/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-199/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-174/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-200/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-193/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-154/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-59/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-216/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-176/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-178/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-171/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-187/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-70/18 нова

Одлука за јавну набавку број 20-404-177/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-170/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-150/18 НОВА

Одлука за јавну набавку број 20-404-150/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-63-18

Одлука за јавну набавку број 20-404-147/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-92/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-61/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-48-18

Одлука за јавну набавку број 20-404-96-18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-173/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-172/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-128/18

одлука за јавну набавку број 20-404-75/18

одлука за јавну набавку број 20-404-93/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-78/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-169/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-168/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-111/18

одлука за јавну набавку број 20-404-99/18

одлука за јавну набавку број 20-404-131/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-156/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-157/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-150/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-149/18

одлука за јавну набавку број 20-404-79/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-162/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-70/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-69/18

одлука за јавну набавку број 20-404-100/18

одлука за јавну набавку број 20-404-54/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-160/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-159/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-145/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-155/18

Одлука за јавну набавку 20-404-260/17

Одлука за јавну набавку број 20-404-37/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-35/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-142/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-137/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-132/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-138/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-135/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-141/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-77/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-126/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-136/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-130/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-124/18

одлука за јавну набавку број 20-404-80/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-76/18

одлука за јавну набавку број 20-404-72/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-127/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-110/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-123/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-125/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-103/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-109/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-116/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-115/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-62/18

Oдлука за јавну набавку број 20-404-68/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-95/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-101/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-94/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-108/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-49/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-84/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-102/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-88/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-114/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-113/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-107/18

одлука за јавну набавку број 20-404-58/18

одлука за јавну набавку број 20-404-39/18

Одлука о поништењу јавне набавке 20-404-23/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-32/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-36/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-43/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-44/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-47/18

Одлука за јавну набавку број 20-404-52/18

Објаве преговарачких поступака

Објаве услуга из анекса 2, дио Б

План јавних набавки

Објављени уговори