Из репрезентативне Синдикалне организације Градске управе најавили треће повећање плата за све запослене

Репрезентативна Синдикална организација Градске управе Града Бања Лука ускоро ће са градоначелником Драшком Станивуковићем потписати измјене и допуне Колективног уговора, чиме ће бити прописано линеарно повећање плата за све раднике у градској админстрацији.

Најавио је ово предсједник репрезентативне Синдикалне организације Градске управе, Радислав Гојковић.

-Уколико не буде могућности за исплату плате од јануара с обзиром на то да колективни уговор још није ступио на снагу, онда ћемо путем регреса надокнадити ту јануарску плату и радници неће бити оштећени ни за једну марку. Дакле, планирана су финансијска средстава за плате у 2024. години, тако да ће плата за све запослене бити повећана за 150 КМ – потврдио је Гојковић.

Осврнуо се и на друге значајне активности Синдикалне организације уназад двије године, а које су у биле у корист радницима у Градској управи.

-Први пут након 17 година запосленим у Градској управи је у 2022. години повећана плата у два наврата по 50 КМ, укупно 100 КМ у нето износу тако што смо повећали цијену рада и коефицијенте и донијели нови Колективни угвоор за све запослене у Градској управи. Представници мањег синдиката су говорили да је то производ усаглашавања са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, међутим то није тачно. Посебни колективни уговор је предвидио оно што је загарантовано, много нижу цијену и ниже коефицијенте и да смо се држали тог уговора имали бисмо у Градској управи много ниже плате – казао је Гојковић, напомињући да је одлуком Уставног суда Републике Српске овај колективни уговор стављен ван снаге почетком 2023. године, јер није био у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду Републике Српске.

Навео је да је повећан и регрес за све запослене.

-Повећали смо и топли оброк са 130 на 200 КМ, а очекујемо и ново повећање. Вратили смо финансијску накнаду за јубиларне награде за 10, 20 и 30 година рада у Градској управи у износу од једне, двије односно три просјечне плате, што нам је било укинуто у претходном периоду – казао је Гојковић.

Како је казао, Синдиклана организација и убудуће ће се залагати за бољи положај и права радника у Градској управи.

Овом приликом, Гојковић се осврнуо на натписе појединих медија да је ових дана један радник Градске управе премјештен на друго радно мјесто због гостовања у телевизијској емисији, истичући да је у складу са Законом о службеницима и намјештеницима послодавцу дозвољена законска могућност да се радник распореди са једног радног мјеста на друго радно мјесто, уколико на истом мјесту недостаје одређени кадар.

-Провјерио сам ту информацију без обзира на то што колега није члан репрезентативне Синдикалне организације Градске управе, ми се залажемо за све раднике у Градској управи. Добили смо сазнање да је премјештен из разлога потребе за додатним оснаживањем кадрова у Одјељењу за борачко–инвалидску заштиту с обзиром на чињеницу да је пристигао велики број захтјева за исплату борачког додатка – рекао је Гојковић.

Тај процес траје од октобра, напомиње и истиче да има више колега који су привремено распоређени у Одјељењу за борачко–инвалидску заштиту док се не ријеши тај обиман посао. И новим уговором том раднику додијељена су иста права као што је имао на претходном радном мјесту у Одјељењу за привреду и локални економски развој.