Javne nabavke

Home / Gradska uprava / Javne nabavke

Odluke za javne nabavke

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-240/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-234/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-235/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-239/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-241/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-102/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-122-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-56/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-116/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-227/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-189/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-201/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-131/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/29

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-121/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-161/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-228/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-222/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-223/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-117/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-219/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-226/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-225/19

Zaključak za j.nabavku br 20-404-89-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-89/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-130-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-207/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-218/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-100/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-217/19


Odluka za javnu nabavku broj 20-404-213/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-153/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-142/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-205/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-204/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-210/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-220/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-211/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-212/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-91-19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-194/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-200/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-90/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-193/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-186/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-190/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-198/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-93/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-123/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-101/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-43/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-162/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-82-19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-68/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-178/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-72/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-549-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-163/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-172/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-185/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-156/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-95/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-63/19

Odluka za jvnu nabavku broj 20-404-166/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-87/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-145/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-77/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-177/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-171/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-149/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83-19-izmjena

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-152/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-148/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-144/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-151/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-137/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-120/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-141/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-133/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-138/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-129/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-126/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-125/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-135/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-136/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-66/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-42/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-132/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-119/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-127/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-73/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-105/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-114/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-128/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-69/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-111/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-48/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-47-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-110/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-109/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-108/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-103/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-104/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-98/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-118/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-45-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-80/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-71/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-97/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-115/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-62/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-86/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-85/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-38/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-46/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-76/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-53/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-54/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-589-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-55/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-49/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-557-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-501/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-603/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-14/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-40/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-37/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-41/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-529-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-22/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-495/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-36/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-7/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-31/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-11/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-26/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-19/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-21/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-16/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-15/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-13/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-2/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-8/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/19

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori