Javne nabavke

Home / Gradska uprava / Javne nabavke

Odluke za javne nabavke

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-38/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-46/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-76/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-53/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-54/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-589-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-55/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-49/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-557-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-501/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-603/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-14/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-40/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-37/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-41/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-529-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-22/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-495/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-36/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-7/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-31/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-11/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-26/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-19/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-21/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-16/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-15/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-13/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-2/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-8/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/19

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori