Javne nabavke

Home / Gradska uprava / Javne nabavke

Odluke za javne nabavke

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-105-20

Objava odluke o izboru za jn 20-404-97-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-94/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-110/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-72/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-104-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-93-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-91-20

Odluka o izboru za jn 20-404-46-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/20

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-64/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-95/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-625/19-II

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-77/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-73/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/20

Odluka o izboru za jn 20-404-53-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-92-20

Odluka o izboru za jn 20-404-86-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-84-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-85-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/20 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-82/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-67-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-68-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-63-20

Odluka o izboru za jn 20-404-71-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-61-20

Odluka za jn broj 20-404-36-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-54-20

Odluka o poništenju broj 20-404-48/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-55-20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-684/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-45/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-69-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-49-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/20

Odluka za JN br 20-404-62-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-609/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-42-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-41-20

Odluka za javnu nabavku br 20 -404-680-19

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-38-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-37-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-35-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-31-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-22-20

Odluka za JN 20-404-40-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-26-20

Odluka o izboru 20-404-21-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-607/19-III

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-696/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-19/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-630/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-15/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-14/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-28/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-695/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-676-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-694/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-13/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-16/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-146/19 – III

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-701/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-671/19 – poniištenje

Odluka za javnu nabavku br 20-404-652-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-666/19

Zaključak o ispravci odluke za JN broj 20-404-647-19

Odluka za javnu nabavku br.20-404-650-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-607/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-685/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-645-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-661/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-684/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-672/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-699/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-678/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-7/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-683/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-647-19

Odluka ya javnu nabavku br 20-404-633-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-682/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/20

Odluka za javnu nabavku br 20-404-693-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-607/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-681/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-641/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-679/19

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-688/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-697-19

Odluka za javnu nabavku br. 20-404-649-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-667/19

Odluka za javnu nabavku br. 20-404-634-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-577-19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-675/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-603/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-554/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-692/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-691/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-690/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-687/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-686/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-674/19

Odluka za javne nabavke br 20-404-623-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-689/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-698/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-651/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-656/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-632/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-625/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-611/19

Odluka za javnu nabavku br. 20-404-631-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-663/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-432/19 Nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-669/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-622/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-640/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-673/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-668/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-665/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-664/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-660/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-677/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-629/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-569/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-626-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-670/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-617/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-655/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-477/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-610/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-644/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-648/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-646/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-606-19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-653-19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-638/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-572/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-424/19 NOVA

Odluka za javnu nabavku br. 20-404-657-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-618/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-642/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-635/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-643/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-654/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-601/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-636/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-639/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-604-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-597/19

Odluka za javnu nabavku br. 20-404-608-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-595/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-428/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-573/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-619/19

Odluka za javnu nabavku br.20-404-576-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-574/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-582/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-596/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-612/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-527/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-599/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-581/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-628/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-594/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-627/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-586/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-614/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-616/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-613/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-585/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-621/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-620/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-548/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-584/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-540-19

Odluka o poništenju broj 20-404-598/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-615/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-589/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-580/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-547/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-538-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-536/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-545/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-602/19

Odluka za javnu nabavku br.20-404-514-19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-605/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-552/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-529/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-600/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-477/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-567/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-600/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-532/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-454/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-590/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-550/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-592/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-553/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-568/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-591/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-593/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-571/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-579/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-578/19

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-587/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-583/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-588/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-542/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-575/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-518/19

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-570/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-504/19

Odluka za javnu nabavku broj.20-404-535-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-330/19 NOVA

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-566/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-525-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-526/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-565/19

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-564/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-559/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-561/19

Odluka o izboru 20-404-551-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-560/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-556/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-491/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-558/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-519/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-557/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-511/19-poništenje

Odluka o izboru 20-404-555/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-378/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-147/19

Odluka o poništenju broj 20-404-544/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-502-19

Odluka za javnu nabavku 20-404-478-19

odluka o poništenju javne nabavke 20-404-455/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-562/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-563/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-488/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-487/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-232/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-508/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-455/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-459/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-500/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-549/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-541/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-543/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-424/19 za LOT 2 – poništenje

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-330/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-507/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-476-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-523/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-428/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-546/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-360/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-537/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-531/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-534/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-533/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-419-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-520/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-522/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-434/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-524/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-489/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-530/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-512/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-528/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-494-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-154/19-nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-475/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-521/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-517/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-516/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-479/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-418-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-515/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-383/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-433-19

Odluka za javnu n abavku broj 20-404-368-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-448/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-465/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-510/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-509/19

Odlukaza javnu nabavku broj 20-404-453/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-505/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-496/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-374/19 Nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-421/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-484/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-506/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-513/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-452/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-503/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-417/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-432/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-501/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-443-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-486/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-497/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-498/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-493/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-492/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-367-19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-411-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-499/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-485/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-481/19

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-480/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-424/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-458/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-369-19

Odluka za javnu nabavku br.20-404-349-19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-435/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-378/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-495/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-253/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-460/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-483/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-403-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-444/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-429/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-344/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-372/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-426/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-374/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-385/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-343/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-277/19

Nova Odluka za javnu nabavku broj 20-404-329/19

Rješenje za javnu nabavku broj 20-404-428/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-430/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-385/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-332/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-363/19-poništenje

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-147/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-395/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-389-19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-364-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-473/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-445/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-325/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-146/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-331/19

odluka za javnu nabavku br 20-404-247-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-420-19

Odluka za javnu javnu nabavku 20-40-419-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-356/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-450/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-464/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-463/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-449/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-384/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-470/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-471/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-472/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-323/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-446/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-447/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-406/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-438/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-355/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-423/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-275/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-371/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-347/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-407/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-391/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-469/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-474/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-405/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-467/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-339-19

Odluka za javnu nabavku 20-404-362-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-329/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-351/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-340/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-468/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-354/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-305/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-461/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-422/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-408/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-462/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-451/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-401/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-266/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-441/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-404/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-394/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-380/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-442/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-437/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-440/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-439/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-334/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-330/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-373/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-203/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-431/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-348/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-232/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-197-19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-184/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-324/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-427/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-413/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-336/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-390/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-415/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-381/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-425/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-409/19

odluka za javnu nabavku br 20-404-297-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-361-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-179/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-338/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-412/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-294/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-288/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-416/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-365/19

Odluka za javnu nabavku br 20-404-292/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-399/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-267/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-386/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-397/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/19 – nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-402/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-393/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-370/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-396/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-271/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-387/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-382/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-400/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-208/19 (nova)

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-106/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-209-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-358/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-357/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-306-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-398/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-376/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-392/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-375/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-366/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-296/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-299/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-341/19

Odluka za javnu nabavku br. 20-404-292-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-276/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-353/19

Odluka za javnu nabavku br.20-.404-292/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-287/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-183/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-231/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-356/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-245/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-265/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-233/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-342/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-335/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-278/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-230/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-350/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-215/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-327/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-328/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-224/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-279/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-182/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-236/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-352/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-158/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-173/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-257/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-187/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-307/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-293/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-320/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-319/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-317/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-503/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-175/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-309/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-308/19

odluka o poništenju javne nabavke 20-404-300/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-301/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-302/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-303/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-321/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-259/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-216/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-316/19

Zaključak za javnu nabavku broj 20-404-266/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-244/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-208/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-260/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-315/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-311/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-310/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-322/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-318/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-258/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-154/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-290/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-291/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-202/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-246/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-234/18 II faza

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-221/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-284/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-285/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-289/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-283/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-304/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-157/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-248/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-167-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-282/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-280/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-181/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-170/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-264/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-272/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-273/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-281/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-192/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-274/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-286/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-263/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-269/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-268/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-270/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-168/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-191/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-262/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-261/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-107/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-84/19

Zaključak za j.nabavku br 20-404-176-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-176/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-256/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-199/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-188/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-143/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-254/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-146/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-94/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-238/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-255/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-252/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-195/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-140/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-250/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-124/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-174/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-169/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-196/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-251/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-155/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-249/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-229/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-242/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-243/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-164/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-160/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-240/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-234/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-235/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-239/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-241/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-102/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-122-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-56/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-116/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-227/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-189/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-201/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-131/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/29

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-121/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-161/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-228/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-222/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-223/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-117/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-219/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-226/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-225/19

Zaključak za j.nabavku br 20-404-89-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-89/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-130-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-207/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-218/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-100/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-217/19


Odluka za javnu nabavku broj 20-404-213/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-153/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-142/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-205/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-204/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-210/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-220/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-211/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-212/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-91-19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-194/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-200/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-90/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-193/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-186/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-190/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-198/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-93/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-123/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-101/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-43/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-162/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-82-19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-68/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-178/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-72/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-549-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-163/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-172/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-185/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-156/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-95/19

Odluka za javnu nabavku 20-404-63/19

Odluka za jvnu nabavku broj 20-404-166/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-87/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-145/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-77/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-177/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-171/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-149/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83-19-izmjena

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-152/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-148/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-144/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-151/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-137/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-120/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-141/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-133/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-138/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-129/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-126/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-125/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-135/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-136/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-66/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-42/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-132/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-119/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-127/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-73/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-105/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-114/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-128/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-69/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-111/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-48/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-47-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-110/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-109/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-108/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-103/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-104/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-98/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-118/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-45-19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-80/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-71/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-97/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-115/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-62/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-86/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-85/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-38/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-46/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-76/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-53/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-54/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-589-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-55/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-49/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-557-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/19

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-501/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-603/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-14/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-40/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-37/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-41/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-529-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-22/19

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-495/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-36/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-7/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-31/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-11/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-26/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-19/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-21/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-16/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-15/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-13/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-2/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-8/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/19

Objave pregovaračkih postupaka

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-121/20

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-34/20

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-45/20

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-6/20

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-9/20

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-682/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-683/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-681/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-667/19

Objava pregovaračkog postupka br. 20-404-647-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-637/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-651/19

Objava pregovaračkog postupka br 20-404-606-19

Objava pregovaračkog postuoka 20-404-608-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-619/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-610/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-601/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-584/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-547/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-561/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-494-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-458/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-429/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-394/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-420-19

Objava pregovaračkog postupka br 20-404-410-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-373/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-362-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-361-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-358/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-357/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-341/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-293/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-280/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-283/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-282/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-95/19

Objava pregovaračkog postupka 20-404-80/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-49/19

Pregovarački postupak broj 20-404-45-19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-22/19

Objava pregovaračkog postupka broj 20-404-19/19

Pregovarački postupak broj 20-404-11/19

Objava pregovaračkog postupka 20-404-5/19

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori