Javne nabavke

Home / Gradska uprava / Javne nabavke

Odluke za javne nabavke

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-194/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-191/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-167/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-183-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-173/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-187/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-147-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-180/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-174/20 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-155/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-184/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-175/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-160/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-156/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-179/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-127-20, II

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-176/20

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-159/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-169-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-154-20

Odluka za javnu nabavku boj 20-404-163/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-170/20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/20

Odluka za javnu nabavku II broj 20-404-52/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-165/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-164/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-166/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-157/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-47-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-86-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/20 – nova

Odluka o izboru za jn br. 20-404-162-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-158/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-153/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-127-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-131/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-123/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-146-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-122/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-148/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-126/20

 

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-139/20

Odluka o izboru broj 20-404-152-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-120-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-144/20

Odluka o izboru za jn 20-404-137-20

Odluka o izboru za jn 20-404-136-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-129/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-622/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-149/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-145-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-138/20

Odluka o izboru za jn 20-404-118-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-143/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-142/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-140/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106-20-poništenje

Odluka o izboru 20-404-141-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-117/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-135/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-116/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-103/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-130/20-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-87/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/20 – 2

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-102/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-121/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-89/20

Odluka za javnu nabavku 20-404-66/20-poništenje

Odluka o poništenju za jn 20-404-100-20

Odluka za javnu nabavku br 20-404-76-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-98/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-108/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-115/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-128/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-125/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-119/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83/20

Odluka o izboru za jn 20-404-56-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-80/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-101/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-107/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-90/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-109/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-43/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-114-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-111-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-65/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-105-20

Objava odluke o izboru za jn 20-404-97-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-94/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-110/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-72/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-104-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-93-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-91-20

Odluka o izboru za jn 20-404-46-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/20

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-64/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-95/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-625/19-II

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-77/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-73/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/20

Odluka o izboru za jn 20-404-53-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-92-20

Odluka o izboru za jn 20-404-86-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-84-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-85-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/20 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-82/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-67-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-68-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-63-20

Odluka o izboru za jn 20-404-71-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-61-20

Odluka za jn broj 20-404-36-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-54-20

Odluka o poništenju broj 20-404-48/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-55-20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-684/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-45/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-69-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-49-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/20

Odluka za JN br 20-404-62-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-42-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-41-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-38-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-37-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-35-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-31-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-22-20

Odluka za JN 20-404-40-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-26-20

Odluka o izboru 20-404-21-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-696/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-19/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-15/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-14/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-28/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-13/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-16/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-7/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/20

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori