Izvještaji i planovi preduzeća

Home / Privreda / Izvještaji i planovi preduzeća

Informacija o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Informacija o planu poslovanja za 2019. godinu

Pogledaj

Informacija o poslovanju u 2018. godini

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Informacija o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Mišljenje uz Informaciju

Pogledaj

Izvještaj o radu Nadzornog odbora

Pogledaj

Izvještaj o radu Skupštine preduzeća

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2016. godini

Pogledaj

Plan poslovanja za 2017. godinu

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Plan poslovanja za 2019. godinu

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Plan poslovanja za 2019. godinu

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Informacija o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Mišljenje uz Informaciju o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Izvještaj o radu Upravnog odbora

Pogledaj

Izvještaj o radu Skupštine akcionara

Pogledaj

Informacija o poslovanju u 2019. godini

Pogledaj

Inforamacija o planu poslovanja za 2019. godinu

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

Pogledaj

Finansijski i izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

Pogledaj

Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

(mišljenje Odjeljenja za privredu)

Pogledaj

Izvještaj o radu Nadzornog odbora

Pogledaj

Izvještaj Odbora za reviziju

Pogledaj

Objedinjeni sažetak godišnjih izvještaja o radu pružaoca komunalnih usluga

Pogledaj