Skupština građana grada Banja Luka

Projekat „Skupština građana grada Banja Luka“ realizovaće Grad na osnovu granta dobijenog kroz aktivnosti u sklopu projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“, kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine. Realizacija projekta planirana je u periodu od februara 2023. do marta 2024. godine.

Projekat ima za cilj da poboljša kvalitet lokalne demokratije i kreira prilike za građane da aktivno učestvuju u inovativnim participativnim procesima u Banjoj Luci. Promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje politka u zemlji. Aktivnosti predviđene Projektom promovišu deliberativnu demokratiju na lokalnom nivou, te će doprinijeti jačanju kapaciteta Grada, njegove otvorenosti, učešću građana u procesu donošenja odluka, time gradeći povjerenje između građana Banje Luke i gradskih vlasti. Proces će biti organizovan u formi Skupštine građana, a imaće za temu oblast koju je Grad nominovao: afirmaciju mladih i preduzetništva.

Skupština građana grada Banja Luke imaće 40 članova, koji će biti izabrani nasumičnom metodom, na način da ta skupština zadovolji i kriterijum reprezentativnosti. Preporuke nasumično izabranih građana na navedenu temu biće prezentovane odbornicima u Skupštini Grada.