Civilna zaštita

Home / Građani / Civilna zaštita

Civilna zaštita

U slučaju opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća pozovite Operativni komunikativni centar (OKC) broj 121.

Nadležnosti:
Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice

Kliknite na naslov ili sliku ispod za otvaranje karte opasnosti

Kliknite na kartu za pregled

Udruženja od interesa za grad u slučaju vanrednih situacija

Vatrogasno društvo „Vrbanja“

Predsjednik Skupštine: Adis Čavka
Adresa: Ul. Rade Radića br. 60
Telefon: 065/659-103;
Faks: 051/423-317;
e-mail: vatrogasci_vrbanja@hotmail.com

Vatrogasno društvo „Banjaluka

Predsjednik Skupštine: Zoran Janković
Adresa: Ul. Meše Selimovića br. 18
Telefon: 065/533-260
Faks: 051/211-790
e-mail: vatrogasnodrustvo@blic.net

Ronilački klub

Predsjednik Skupštine: Tomica Bezer
Adresa: Ul. Jesenjinova br. 1
Telefon: 051/203-400 i 201-200
Faks
: 051/203-401
Web
www.bukb.org
e-mail
: rkbukbl@gmail.com

Rafting klub

Predsjednik skupštine:Aleksandar Pastir
adresa: Karanovac bb Banja Luka
tel:051/427-353; mob:065/882-087;
e-mail:acoraftbl@gmail.com

Gorska služba spasavanja Banja Luka

Predsjednik skupštine: Boško Damjanović
adresa: ul.Kralja Petra Prvog Karađorđevića 1
tel: 065/542-498;
dežurni: 066/345-112
htt/www.gssbl.org

Planinarsko-alpinistički orijentacioni klub „BANJALUKA

Predsjednik Skupštine: Duško Blažić
Adresa: Ul.Fruškogorska br. 9
Telefon: 065/587-350

Speleološko društvo „Ponir

Predsjednik društva: Dejan Blaženović
Adresa: Ul.Sime Matavulja bb (atomsko sklonište)
Telefon: 065/317-446
e-mail: ponir.bl@gmail.com
web: www.ponir.org

Crveni krst RS-Gradska organizacija

Sekretar Gradske organizacije: Željkica Ilić
Adresa: ul.Mladena Stojanovića bb
Telefon: 301-065 faks: 301-065
e-mail:gock-banjaluka@blic.net
Web:
 www.crvenikrstbanjaluka.org

Ronilački klub ″Delfin″

Predsjednik Skupštine: Miroslav Vasiljević
Adresa: Rajka Bosnića 6 a
Telefon: 065/173-180
e-mail: info@rkdelfin.org
web: www.rkdelfin.org

Kajak kanu klub

Predsjednik Skupštine: Milan Mazalica
Adresa: Save Kovačevića 44
Telefon: 065/512-656; faks: 051/253-301
e-mail: kajakkanuklub@gmail.com

Akademski radio klub

Predsjednik Skupštine: Zlatko Jovanović
Adresa: Aleja Svetog Save bb
Telefon: 065/543-370
e-mail: cnx@centronix.biz

Bezbjednosni istraživački centar

Predsjednik Skupštine: Slobodan Simić
Adresa: Nikole Pašića 60
Telefon: 065/687 840
e-mail: bicbl@yahoo.com

Rafting klub

Predsjednik Skupštine: Andrej Zamolo
Adresa: Save Kovačevića 38
Telefon: 065/517 261
e-mail: dajak.klub@gmail.com