Centar za razvoj poljoprivrede i sela

Svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji 35 mjesnih zajednica, a osnovni zadaci su mu revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak na ova područja, radi ekspanzivnijeg razvoja poljoprivredne proizvodnje i malih prerađivačkih kapaciteta.
Nakon preuzimanja objekata i zemljišta od nekadašnje VE „Manjača“, Centar za razvoj i unapređenje sela je započeo sa rekonstrukcijom i sanacijom objekata, ustupljenih na korišćenje po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane iz 2005. godine, kako bi bili stvoreni uslovi za formiranje Razvojno-edukativnog centra „Manjača“. Osnovni zadaci tog centra su razvoj organske poljoprivrede i agroturizma na području Manjače i šire regije.