Центар за развој пољопривреде и села

Своје активности спроводи на територији 35 мјесних заједница, а основни задаци су му ревитализација руралних подручја и побољшање услова живота на селу, а све са циљем стварања повољног амбијента за повратак на ова подручја, ради експанзивнијег развоја пољопривредне производње и малих прерађивачких капацитета.
Након преузимања објеката и земљишта од некадашње ВЕ „Мањача“, Центар за развој и унапређење села је започео са реконструкцијом и санацијом објеката, уступљених на коришћење по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Министарством одбране из 2005. године, како би били створени услови за формирање Развојно-едукативног центра „Мањача“. Основни задаци тог центра су развој органске пољопривреде и агротуризма на подручју Мањаче и шире регије.