BUDŽET GRADA

Home / Gradska uprava / BUDŽET GRADA

Uputstvo za pripremu budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu

Dopis - obavještenje org.jedinicima i budžetskim korisnicma

Pogledaj

Uputstvo za pripremu budžeta za 2021. godinu

Pogledaj

Projekcije prihoda i primitika za 2020-2021. g.

Pogledaj

Prijedlog ograničenja za operativnu jedinicu 1 i 2 za 2021. g.

Pogledaj

Tabele za organizacione jedinice Gradske uprave

TABELA 1 - Zbirni pregled budžetskih zahtjeva

xls

Pogledaj

TABELA 1 - Zbirni pregled budžetskih zahtjeva

pdf

Pogledaj

TABELA 2 - Struktura plana po budžetskim pozicijama

xls

Pogledaj

TABELA 2 - Struktura plana po budžetskim pozicijama

pdf

Pogledaj

TABELA 3 - Izvori finansiranja

xls

Pogledaj

TABELA 3 - Izvori finansiranja

pdf

Pogledaj

Tabele za spoljne budžetske korisnike

Tabele od 1 do 4 - Podaci o planiranim aktivnostima

Pogledaj

Tabela 5 - Zahtjev za finansiranje rashoda

Pogledaj

Tabele od 6 od 8 - Broj i struktura zaposlenih

Pogledaj

Tabele od 1 do 8

pdf

Pogledaj

2020. godina

Rebalans budžet Grada za 2020. godinu

(septembar 2020. god.)

Pogledaj

Budžet Grada za 2020. godinu

Pogledaj

Odluka o izvršenju budžeta za 2020. g. (Sl. gl. Grada Banja Luka, 40/19)

Pogledaj

Izmjene odluke o izvršenju budžeta za 2020. g. (Sl. gl. Grada Banja Luka, 05/20 i 27/20)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01-31.03.2020. godine

Pogledaj

Forma rješenja o realokacijama (GUBL) za 2020. g.

Pogledaj

Forma rješenja o realokacijama (budžetski korisnici) za 2020. g.

Pogledaj

2019. godina

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-31.12. 2019. god.

Pogledaj

Preuzmite vodič…

Rebalans budžeta (decembar)

Pogledaj

Rebalans budžeta (maj)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalans budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Budžet

Pogledaj

Budžet (tabelarni pregled)

Pogledaj

Budžet (obrazloženje)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaji 2018. i 2019.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu (tabelarni pregled)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-31.3. 2019. god.

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-31.3. 2019. god. (tabelarni pregled)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-30.9. 2019. god.

Pogledaj

Forme rješenja o realokacijama (budžetski korisnici)

Pril. br.1-real. unut. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.2-real. izm. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.3-real. izm. PJ

Preuzmi

Pril. br.4-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Pril. br.5-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Forme rješenja o realokacijama (GUBL)

Pril. br.1-real. unut. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.2-real. izm. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.3-real. izm. PJ

Preuzmi

Pril. br.4-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Pril. br.5-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Rebalans budžeta Grada za 2018. godinu (decembar)

Rebalans budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Jednostavno saznajte na koji način se prikupljaju i troše sredstva u budžetu

2018. godina

Rebalanas budžeta Grada za 2018. godinu

(maj 2018.g.)

Pogledaj

Rebalans budžeta Grada za 2018. godinu

(tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalanas budžeta Grada za 2018. godinu

(obrazloženje)

Pogledaj

Budžet Grada za 2018. godinu

Pogledaj

Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period od 1.1. do 31.3. 2018. godine

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2017. godinu

Pogledaj

Analiza finansijske pozicije Grada Banja Luka za period 2013-17. g.

u skladu sa metodologijom Svjetske banke

Pogledaj