BUDŽET GRADA

Home / Gradska uprava / BUDŽET GRADA

Preuzmite vodič…

2019. godina

Rebalans budžeta (maj 2019.)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalans budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Budžet

Pogledaj

Budžet (tabelarni pregled)

Pogledaj

Budžet (obrazloženje)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaji 2018. i 2019.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu (tabelarni pregled)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1.-31.3. 2019. god.

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1.-31.3. 2019. god. (tabelarni pregled)

Pogledaj

Forme rješenja o realokacijama (budžetski korisnici)

Pril. br.1-real. unut. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.2-real. izm. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.3-real. izm. PJ

Preuzmi

Pril. br.4-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Pril. br.5-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Forme rješenja o realokacijama (GUBL)

Pril. br.1-real. unut. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.2-real. izm. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.3-real. izm. PJ

Preuzmi

Pril. br.4-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Pril. br.5-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Rebalans budžeta Grada za 2018. godinu (decembar)

Rebalans budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Jednostavno saznajte na koji način se prikupljaju i troše sredstva u budžetu

2018. godina

Rebalanas budžeta Grada za 2018. godinu

(maj 2018.g.)

Pogledaj

Rebalans budžeta Grada za 2018. godinu

(tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalanas budžeta Grada za 2018. godinu

(obrazloženje)

Pogledaj

Budžet Grada za 2018. godinu

Pogledaj

Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period od 1.1. do 31.3. 2018. godine

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2017. godinu

Pogledaj

Analiza finansijske pozicije Grada Banja Luka za period 2013-17. g.

u skladu sa metodologijom Svjetske banke

Pogledaj