BUDŽET GRADA

Home / Gradska uprava / BUDŽET GRADA

Na javnoj raspravi

Nacrt budžeta Grada za 2020. godinu

(zaključak, program provođenja javne rasprave, nacrt budžeta)

Pogledaj

Nacrt rebalansa budžeta Grada za 2019. godinu

(zaključak, program provođenja javne rasprave, nacrt rebalansa budžeta)

Pogledaj

Priprema budžeta Grada za 2020. godinu

Dopis - dostava Uputstva o pripremi budžeta

Pogledaj

Uputstvo za pripremu budžeta

Pogledaj

Projekcije prihoda i primitaka

Pogledaj

Tabelarni pregled sa okvirnim iznosima rashoda za potrošačke jedinice

Pogledaj

Budžetski zahtjev za potrošačke jedinice Gradske uprave

Tabela 1: Zbirni pregled budžetskih zahtjeva (excel)

Pogledaj

Tabela 2: Struktura plana po budžetskim pozicijama (excel)

Pogledaj

Tabela 3: Izvori finansiranja (excel)

Pogledaj

Tabela 1: Zbirni pregled budžetskih zahtjeva (pdf)

Pogledaj

Tabela 2: Struktura plana po budžetskim pozicijama (pdf)

Pogledaj

Tabela 3: Izvori finansiranja (pdf)

Pogledaj

Budžetski zahtjev za budžetske korisnike

Tabela 1-4: Finansiranje tekućih rashoda i izdataka za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu dugova

Pogledaj

Tabela 5: Finansiranje rashoda posebnih manifestacija/programa/projekata iz Strategije razvoja

Pogledaj

Tabele 6-8: Broj i struktura zaposlenih

Pogledaj

Tabela 1-4: Finansiranje tekućih rashoda i izdataka za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu dugova (pdf)

Pogledaj

Tabela 5: Finansiranje rashoda posebnih manifestacija/programa/projekata iz Strategije razvoja (pdf)

Pogledaj

Tabele 6-8: Broj i struktura zaposlenih (pdf)

Pogledaj

2019. godina

Preuzmite vodič…

Rebalans budžeta (maj 2019.)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalans budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Budžet

Pogledaj

Budžet (tabelarni pregled)

Pogledaj

Budžet (obrazloženje)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaji 2018. i 2019.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu (tabelarni pregled)

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1.-31.3. 2019. god.

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1.-31.3. 2019. god. (tabelarni pregled)

Pogledaj

Forme rješenja o realokacijama (budžetski korisnici)

Pril. br.1-real. unut. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.2-real. izm. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.3-real. izm. PJ

Preuzmi

Pril. br.4-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Pril. br.5-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Forme rješenja o realokacijama (GUBL)

Pril. br.1-real. unut. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.2-real. izm. 4,5 i 6

Preuzmi

Pril. br.3-real. izm. PJ

Preuzmi

Pril. br.4-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Pril. br.5-forma fond 2,3,4,5

Preuzmi

Rebalans budžeta Grada za 2018. godinu (decembar)

Rebalans budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Jednostavno saznajte na koji način se prikupljaju i troše sredstva u budžetu

2018. godina

Rebalanas budžeta Grada za 2018. godinu

(maj 2018.g.)

Pogledaj

Rebalans budžeta Grada za 2018. godinu

(tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalanas budžeta Grada za 2018. godinu

(obrazloženje)

Pogledaj

Budžet Grada za 2018. godinu

Pogledaj

Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period od 1.1. do 31.3. 2018. godine

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2017. godinu

Pogledaj

Analiza finansijske pozicije Grada Banja Luka za period 2013-17. g.

u skladu sa metodologijom Svjetske banke

Pogledaj