БУЏЕТ ГРАДА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА

На јавној расправи

Нацрт буџета Града за 2020. годину

(закључак, програм провођења јавне расправе, нацрт буџета)

Погледај

Нацрт ребаланса буџета Града за 2019. годину

(закључак, програм провођења јавне расправе, нацрт ребаланса буџета)

Погледај

Припрема буџета Града за 2020. годину

Допис - достава Упутства о припреми буџета

Погледај

Упутство за припрему буџета

Погледај

Пројекције прихода и примитака

Погледај

Табеларни преглед са оквирним износима расхода за потрошачке јединице

Погледај

Буџетски захтјев за потрошачке јединице Градске управе

Табела 1: Збирни преглед буџетских захтјева (excel)

Погледај

Табела 2: Структура плана по буџетским позицијама (excel)

Погледај

Табела 3: Извори финансирања (excel)

Погледај

Табела 1: Збирни преглед буџетских захтјева (pdf)

Погледај

Табела 2: Структура плана по буџетским позицијама (pdf)

Погледај

Табела 3: Извори финансирања (pdf)

Погледај

Буџетски захтјев за буџетске кориснике

Табела 1-4: Финансирање текућих расхода и издатака за финансијску и нефинансијску имовину и отплату дугова

Погледај

Табела 5: Финансирање расхода посебних манифестација/програма/пројеката из Стратегије развоја

Погледај

Табеле 6-8: Број и структура запослених

Погледај

Табела 1-4: Финансирање текућих расхода и издатака за финансијску и нефинансијску имовину и отплату дугова (pdf)

Погледај

Табела 5: Финансирање расхода посебних манифестација/програма/пројеката из Стратегије развоја (pdf)

Погледај

Табеле 6-8: Број и структура запослених (pdf)

Погледај

2019. година

Преузмите водич…

Ребаланс буџета (мај 2019.)

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (образложење)

Погледај

Буџет

Погледај

Буџет (табеларни преглед)

Погледај

Буџет (образложење)

Погледај

Консолидовани извјештаји 2018. и 2019.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину (табеларни преглед)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1.-31.3. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1.-31.3. 2019. год. (табеларни преглед)

Погледај

Форме рјешења о реалокацијама (буџетски корисници)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Форме рјешења о реалокацијама (ГУБЛ)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Ребаланс буџета Града за 2018. годину (децембар)

Ребаланс буџета за 2018. годину

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета (образложење)

Погледај

Једноставно сазнајте на који начин се прикупљају и троше средства у буџету

2018. годинa

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(мај 2018.г.)

Погледај

Ребаланс буџета Града за 2018. годину

(табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(образложење)

Погледај

Буџет Града за 2018. годину

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период од 1.1. до 31.3. 2018. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2017. годину

Погледај

Анализа финансијске позиције Града Бања Лука за период 2013-17. г.

у складу са методологијом Свјетске банке

Погледај