БУЏЕТ ГРАДА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА

Једноставно сазнајте на који начин се прикупљају и троше средства у буџету

2019. годинa – Припрема буџета града

Упутство за припрему буџета за 2019. годину

Форме буџетског захтјева – ГУБЛ

Форме буџетског захтјева – буџетски корисници

2018. годинa

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(мај 2018.г.)

Погледај

Ребаланс буџета Града за 2018. годину

(табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(образложење)

Погледај

Буџет Града за 2018. годину

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период од 1.1. до 31.3. 2018. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2017. годину

Погледај

Анализа финансијске позиције Града Бања Лука за период 2013-17. г.

у складу са методологијом Свјетске банке

Погледај

Форме рјешења о реалокацијама (буџетски корисници)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Форме рјешења о реалокацијама (ГУБЛ)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми