ReLoaD projekat

Home / ReLoaD projekat
ReLoaD projekat

Grad Banja Luka od polovine 2017. godine učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD) u BiH, koji finansira Evropska unija, a sporovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Kroz projekat će, od 2017. do 2020. godine,  gradskoj administraciji biti pružena podrška u segmentu dobre uprave, uključujući aktivnosti na jačanju saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Takođe, projekat nastoji osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti pružanje javnih usluga za sve građane u lokalnim zajednicama.

Grad Banja Luka će sufinansirati projekte u iznosu od 30%.

Projektom ReLOaD koordiniraju gradska odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Više

Aktivnosti koje su do sada provedene na ovom projektu su: