ReLoaD пројекат

Home / ReLoaD пројекат
ReLoaD пројекат

Град Бања Лука од половине 2017. године учествује у пројекту Регионални програм локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD) у БиХ, који финансира Европска унија, а спороводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP). Кроз пројекат ће, од 2017. до 2020. године,  градској администрацији бити пружена подршка у сегменту добре управе, укључујући активности на јачању сарадње са организацијама цивилног друштва.

Циљ ReLOaD пројекта је даље јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва ширењем успјешног модела транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе. Такође, пројекат настоји осигурати веће грађанско учешће у процесима доношења одлука и унаприједити пружање јавних услуга за све грађане у локалним заједницама.

Град Бања Лука ће суфинансирати пројекте у износу од 30%.

Пројектом ReLOaD координирају градска одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и за културу, туризам и социјалну политику.

Активности које су до сада проведене на овом пројекту су: