„Eko toplane“ d.o.o. Banja Luka

Preduzeće Eko toplane Banja Luka d.o.o. osnovano je 2017. godine, a komunalna djelatnost ovom preduzeću je, odlukom Skupštine grada Banje Luke, povjerena 01. februara 2018. godine.