„Еко топлане“ д.о.о. Бања Лука

Предузеће Еко топлане Бања Лука д.о.о. основано је 2017. године, а комунална дјелатност овом предузећу је, одлуком Скупштине града Бање Луке, повјерена 01. фебруара 2018. године.