Грађанска патрола

Home / Грађанска патрола

„Грађанска патрола“ је информатичка апликација путем које суграђани могу да пријаве комуналне проблеме. Апликација је доступна путем постојећих платформи Play store и App store, потпуно бесплатно.

Ова апликација, која се по први пут бити користи у Бањој Луци, омогућава да грађани путем својих мобилних телефона на лицу мјеста, било гдје у граду и било када, фотографишу одређени проблем на који наиђу и да о томе, путем апликације, обавијесте надлежну градску службу, која ће даље предузимати потребне кораке.

Дакле, „Грађанска патрола“ примарно је намијењена за пријаву комуналних неправилности које је потребно санирати, као што су: неисправна саобраћајна сигнализација, оштећења јавних површина (коловоз, тротоари, пјешачке зоне), отпад (дивље депоније), неисправни контејнери, онечишћења и оштећења јавних и зелених површина, зачепљени сливници, затим оштећења парковске опреме, надстрешница (аутобуске станице), урбане опреме и уређаја на паркингу и неисправна јавна расвјета, стубићи и ограде.

Корисници „Грађанске патроле“, апликацију користе без регистрације и не просљеђују своје личне податке кроз апликацију. Све прослијеђене пријаве су анонимне.

Сви заинтересовани суграђани повратну информацију за проблеме који су пријавили, могу добити путем Одсјека за сарадњу са грађанима-Канцеларије за грађане, на телефон број: 051/ 244-539 или е-mail: gradjani@banjaluka.rs.ba

Апликација је пуштена у функцију с циљем подизања ефикасности комуникације између грађана и градских служби, те овим путем позивамо суграђане да максимално користе ову апликацију и на тај начин заједно са администрацијом рјешавају уочене комуналне неправилности.

„Грађанска патрола“ је домаћи производ, који је Граду Бањој Луци донирала фирма DVC solutions.