Građanska patrola

Home / Građanska patrola

„Građanska patrola“ je informatička aplikacija putem koje sugrađani mogu da prijave komunalne probleme. Aplikacija je dostupna putem postojećih platformi Play store i App store, potpuno besplatno.

Ova aplikacija, koja se po prvi put biti koristi u Banjoj Luci, omogućava da građani putem svojih mobilnih telefona na licu mjesta, bilo gdje u gradu i bilo kada, fotografišu određeni problem na koji naiđu i da o tome, putem aplikacije, obavijeste nadležnu gradsku službu, koja će dalje preduzimati potrebne korake.

Dakle, „Građanska patrola“ primarno je namijenjena za prijavu komunalnih nepravilnosti koje je potrebno sanirati, kao što su: neispravna saobraćajna signalizacija, oštećenja javnih površina (kolovoz, trotoari, pješačke zone), otpad (divlje deponije), neispravni kontejneri, onečišćenja i oštećenja javnih i zelenih površina, začepljeni slivnici, zatim oštećenja parkovske opreme, nadstrešnica (autobuske stanice), urbane opreme i uređaja na parkingu i neispravna javna rasvjeta, stubići i ograde.

Korisnici „Građanske patrole“, aplikaciju koriste bez registracije i ne prosljeđuju svoje lične podatke kroz aplikaciju. Sve proslijeđene prijave su anonimne.

Svi zainteresovani sugrađani povratnu informaciju za probleme koji su prijavili, mogu dobiti putem Odsjeka za saradnju sa građanima-Kancelarije za građane, na telefon broj: 051/ 244-539 ili e-mail: gradjani@banjaluka.rs.ba

Aplikacija je puštena u funkciju s ciljem podizanja efikasnosti komunikacije između građana i gradskih službi, te ovim putem pozivamo sugrađane da maksimalno koriste ovu aplikaciju i na taj način zajedno sa administracijom rješavaju uočene komunalne nepravilnosti.

„Građanska patrola“ je domaći proizvod, koji je Gradu Banjoj Luci donirala firma DVC solutions.