Poslovna zona „Ramići“

Home / Poslovna zona „Ramići“
Poslovna zona „Ramići“

Poslovnu zonu „Ramići – Banja Luka“ čine uređeno građevinsko zemljište spremno za investitore, izgrađeni objekti spremni za iznajmljivanje i prodaju (izuzev objekta upravne zgrade), razvijena prateća infrastruktura potrebna za razvoj preduzetništva sa naglaskom na proizvodnu djelatnost.

Poslovna zona „Ramići – Banja Luka“ je oblik organizovanja prostora namijenjen za uspješno i olakšano poslovanje gdje su svi potrebni resursi stavljeni u funkciju novih investicija, rasta i zapošljavanja.

Grad Banja Luka je, aprila 2012. godine, u postupku stečaja, na licitaciji kupio imovinu preduzeća „Unis-Valjaonica HVT“, s ciljem da na prostoru Valjaonice HVT-a izgradi poslovnu zonu i zaposli nove radnike. Planirani sadržaji poslovne zone, koja zauzima površinu od 24 ha su proizvodna i poslovna djelatnost, preduzetnička djelatnost, kao i logistički i distributivni centri.

Tokom 2014. godine izvršena je prodaja četiri parcele s ciljem izgradnje proizvodno – skladišnih objekata sljedećim investitorima: „TRI BEST“ d.o.o. Banja Luka, „Sim Impex“ d.o.o. Banja Luka, „Sepl“ d.o.o. Banja Luka i „Messer BH Gas“ d.o.o.

 Poslovna zona

Poslovna zona

Tokom 2015. godine izvršena je prodaja još sedam parcela sljedećim investitorima: „Madaco“ d.o.o. Banja Luka, „Modul“ d.o.o. Banja Luka, „Nora plast“ d.o.o. Banja Luka, „Sepl“ d.o.o. Banja Luka, „Tehnomerkur“ d.o.o. Banja Luka, „Telding“ d.o.o. Banja Luka i „Elas metalexpert“ d.o.o. Banja Luka. Tokom 2016. godine plac „Telding-a“ d.o.o. Banja Luka kupio je „Tenzo“ d.o.o. Banja Luka.

Krajem 2015. godine Skuština Grada usvojila je regulacioni plan za prostor Poslovna zona „Ramići – Banja Luka“.

U toku 2016. godine izgrađena je prva faza infrastrukture – saobraćajnice sa kompletnom kanalizacijom  (vodovodna, oborinska, elektro, fekalna i telekomunikaciona), ukupne dužine 1.508,72 metra u iznosu 2.047.167,05 KM.

Tokom 2017. godine izvršena je prodaja tri parcele sa četiri objekta sljedećim investitorima: „21. maj“ d.o.o. Banja Luka, pacela sa dva montažna objekta, „ETMah“ d.o.o. Banja Luka, pacela sa objektom „Zgrada održavanja – elektromašinska“,  „Jaćimović“ d.o.o. Banja Luka, pacela sa objektom „LSP“-a. Zakupac „Roloflex“ d.o.o. Banja Luka prešao je pod zakup preduzeća „21. maj“ d.o.o. Banja Luka, koji je kupio objekat u kojem se isti nalazi u zakupu.

Izgrađena je druga faza infrastrukture – saobraćajnice sa kompletnom kanalizacijom  (vodovodna, oborinska, elektro, fekalna i telekomunikaciona), ukupne dužine 468,00 metra i javne rasvjete u dužini 2.400,00 metara  u planiranom iznosu od oko 950.000,00 KM . Od navedenih sredstava Grad obezbjeđuje 416.599,28 KM, dok je ostatak od 509.176,90 obezbjeđeno kroz projekat „RAST“.

Tokom 2018. godine izvršena je prodaja jedne parcele sa dva objekta investitoru: „Tenen“ d.o.o. Banja Luka. Investitor „Elas Metalekspert“ je po prethodnom dokompletiranju parcele u vlasništvu kupio još jednu, susjednu, parcelu čime je zaokružio potrebu za zemljištem.
Na posljednjoj licitaciji 2018. godine, parcelu između željezničkih kolsijeka kupilo je preduzeće „Termomontaža“ a.d.

Planirana je i daljnja kontinuirana objava javnih poziva za prodaju ili  dodjelu u zakup poslovnih prostora, za šta postoji interesovanje.

U okviru Poslovne zone nalazi se velika hala namjenjena za prodaju (prvenstveno) ili izdavanje u svrhu razvijanja proizvodne djelatnosti.

Poziv investitorima

Kupovina ili iznajmljivanje velike hale

Pogledaj

Unutar poslovne zone postoje i dvije slobodne parcele bez objekata i jedna sa objektom u vlasništvu Grada Banja Luka, a koje će biti predmet prodaje. Od magistralnog puta udaljene su 500 m, a od centra grada 10 km. Željeznička pruga prolazi pored poslovne zone i sa dva industrijska kolosjeka ulazi unutar poslovne zone.

Karakteristike parcela

Pogledaj

Dostupnost infrastrukture budućim investitorima

Pogledaj

Sve informacije u vezi sa „Poslovnom zonom Ramići – Banja Luka“ zainteresovani investitori mogu dobiti u kancelariji Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i od Upravnika Poslovne zone.

Upravnik Poslovne zone

Kontakt osoba: dr Zoran Janjuš
Telefon: +387 51 220-280
Mobilni: +387 65 856-890
E-mail: zoran.janjus@banjaluka.rs.ba

Ažurirano: decembar 2018. godine