Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: машинска обрада метала, у Ул. краља Александра I Карађорђевића бр. 18а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за аутосервис за одржавање и поправку властитих моторних возила са пратећим садржајима, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за складиштење и физички третман оловних батерија/акумулатора, капацитета 35 тона/дан и постројење за складиштење и третман неопасног металног отпада, капацитета 35 тона/дан, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1085/4, к.о. Врбања 2

Захтјев за издавање еколошке дозволе за крчму са занатском производњом, пива у приземљу вишепородичног стамбеног објекта, у Ул. Јасеновачких логораша бр. 9 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за погон штампарије, у Ул. Браће Пиштељића бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, у склопу ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бањалука,  снаге 350+150 kW, која ће као енергент користити чврсто гориво: дрво и брикет, у Ул. Мирка Ковачевића 27

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење