Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни комлекс, којег чини: технички преглед возила, вулканизерска радионица, обрада метала, машинска обрада метала – влажним и сухим поступком, у Ул. Бранка Поповића бр. 312

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени монтажно-демонтажни објекат-аутопраоница, уз магистрални пут М-16 Бањалука–Градишка

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: сервис и продаја моторних возила, у Ул. Милана Карановића бр.2

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: пекара, у Ул. Владислава Скарића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, намјене: трговина и производња алуминијумске и ПВЦ столарије(сјечење полупроизвода, спајање, варање и склапање у готове производе), у насељу Барловци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: примарна прерада дрвета-пилана, у насељу Ивањска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за мобилно постројење за третман нафтно-петрохемијског опасног отпада процесом сепарације, солидификације и складиште опасног отпада, на локацији „Пословна зона“

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење