Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: aутосервис са пратећим садржајем, у Ул. Јована Бијелића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене пословања: штампарија, у Ул. Милана Крановића бр. 25

Захтјев за издавање еколошке дозволе за монтажно-демонтажни објекат, самоуслужну аутопраону, у Ул. Суботичка бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: пекара, у Ул. Милоша Обилића бр. 4

Захтјев за издавање еколошке дозволе за складиштење неопасног пластичног отпада, капацитета 51 тона на дан и физички третман неопасног пластичног отпада у количини од 5 тона на дан, на парцели означеној као к.ч. бр. 724/59, ко.о. Буџак (нови премјер)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за инфраструктурни објекат-трафостанице МБТС ТЦ-1 1000 kVA и ТЦ-4 2х1000 kVA, у насељу Ада

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: клаоница и печењара, у насељу Дебељаци

Рјешење о  еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница, у Ул. Зорана Торбице

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: пекара, у Ул. Карађорђева 376

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, намјене пословања: производња кондиторског производа- рахат-локума, у Ул. 16 крајишке народноослободилачке ударне бригаде

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, намјене пословања у приземљу: браварска радионица, у Мајевичкој улици

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење