Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафосаницу МБТС „Лазарево 2“ 10(20)/04 kV, 1×1000 kVA, у огранку Улице Бранка Поповића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: пекара, у Ул. Пут српских бранилаца 180

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за пословни објекат-сектор одржавања, у Булевару војводе Живојина Мишића бр. 24

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-аутопраоница, уз магистрални пут М-16, Бањалука-Градишка

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинску станицу са пратећим садржајем, у Ул. Крајишких бригада бр. 2

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за пословни објекат, сервисни центар, у Ул. Триве Амелице бр. 1б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу интерне станице за снабдијевање возила дизел горивом у кругу пословног објекта „LANACO“ d.o.o. , у Ул. Вељка Млађеновића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: сервис за мотоцикле, у Ул. Јасењинова бр. 14

Захтјев за издавање еколошке дозволе за индивидуални стамбено-пословни објекат, намјене пословања у приземљу: технички преглед лаких возила, у Ул. Карађорђева бр. 194

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу са инсталирана 5 постројења за сагоријевање и то два котла на биомасу, два на чврсто гориво и један на лож уље, који се налазе на локацији спортско-рекреационог центра, у Ул. Раковачких рудара бб

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење