Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу објекта самоуслужне аутопраоне, привременог карактера, у Ул. Зорана Торбице бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, бензинска станица и самоуслужна аутопраоница, уз магистрални пут М-4, Приједор –Бањалука, у насељу Вујиновићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, у склопу којег се налази котловница и базен, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: машинска обрада метала, у Ул. краља Александра 1 Карађорђевића бр. 18 а

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бетонара у комплексу каменолома Љубачево

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постављање привременог монтажно-демонтажног објекта- аутопраонице, у Булевару војводе Степе Степановића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, занатска радионица за обраду и прераду дрвета и производњу дрвних сортимената, у Ул. 7 фебруара

Захтјев за издавање еколошке дозволе за дизел агрегат за снабдијевање пословног простора електричном енергијом, у Ул. Ивана Фрање Јукића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни простор, у склопу стамбено-пословног објекта, намјене: пекара у дијелу подрумске етаже и приземља са галеријом, у Ул. Николе Пашића бр. 16

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење