Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за извођење прелазних радова на реконструкцији и ојачању моста преко ријеке Врбања са приступним путевима у насељу Врбања, на магистралном путу М4, дионица Ребровац-Челинац

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: штампарија, у Ул. Милана Крановића бр. 25

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, аутосервис са претећим садржајем, у Ул. Јована Бијелића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за изградњу Источног транзита од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: ауто радионица, складиште, продајни простор ауто опреме у Дракулићу бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – погон за производњу подова, у насељу Бистрица

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу кружне раскрснице на магистралном путу М-4, дионица Бања Лука (пијаца) – Бања Лука (Ребровац) 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: одржавање и поправка моторних возила, у Ул. Јована Бијелића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радионица, у огранку Ловћенске улице

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење