Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

 

Јавни позиви

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, намјене у приземљу: каменорезачка радиона, у Дуципољу, у Пресначама

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: производња пластичних производа-пет амбалаже, у Ул. Цетињска бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: производња пластике, у Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 100А

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постојеће изграђене и реконструисане објекте и објекте планиране за изградњу (паркинг гараже са трговинским центром и хотелом), укупне површине 190 000 м2 и 3000 паркинг мјеста

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат-комплекс бензинске станице, у насељу Дервиши

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат- сервис путничких возила, у ул. Проте Николе Костића

Информације о раду Одјељења за просторно уређење