Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за рибњак пастрмке, у Крупи на Врбасу

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, снаге 350 kW, која као енергент користи дрво и угаљ, у склопу јавног објекта геронтолошког центра у насељу Драгочај

Захтјев за издавање еколошке дозволе за монтажно-бетонску трафостаницу „Браће Југовића“ 10(20)/0,4 kV, 630/1000 kVA и прикључног вода 20 kV, на углу улица Гаврила Принципа и браће Југовића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, доградња пословања у приземљу, намјене: производња и пуњење вина, у Ул. Толстојева бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење (котловница) за сагоријевање укупне инсталисане снаге 1000 kW, која као енергент користи пелет, у Ул. Крајишких бригада бр. 104

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене-аутомеханичарска радионица у склопу индивидуалног стaмбено-пословног објекта, у Бистрици бб, насеље Мотике

Информације о раду Одјељења за просторно уређење