Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Студија утицаја на животну средину за површински коп са сепарацијом техничког грађевинског камена – кречњака „ЉУБАЧЕВО“

Нацрт регулационог плана „Фране Супила

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Нова Варош“ за простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке

Нацрт измјене дијела регулационог плана стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између: Ул. цара Лазара, источног транзита, Ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“)

Нацрт измјене дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље

Графика 1         Графика 2         Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана стамбеног насеља Дракулић

Графика 1         Графика 2         Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац (радни назив: „Старчевица 2″

Графика 1          Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана за саобраћајно чвориште код Кастела

Графика 1         Графика 2         Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Центар-исток

Графика 1        Графика 2        Текстуални дио

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-сервисни центар, у насељу Дракулић

Захтјев за издавање еколошке дозволе за производни објекат-пилана, у Ул. Благоја Паровића бр. 139Б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: технички преглед возила са пратећим садржајем аутопраоница и надстрешница за паркирање возила, у Ул. Проте Николе Костића бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – сервис и одржавање моторних возила, у Ул. Момчила Поповића бр. 24

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радионица, у насељу Петрићевац

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутолакирница, у Ул. 7. фебруар

Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат ауто сервиса, у насељу Павловац

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутомеханичарска радионица, у Ул. Церска бр. 3

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, намјене: производња намјештаја за пословне и продајне просторе, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутосервис и вулканизерска радња, у Ул. Крајишких бригада бр. 205

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутосервис, у Ул. Недељка Чабриновића бр. 19

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: вулканизерска радња, у Ул Бранка Поповића бр. 33

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – лимарска радионица, аутопраоница, у Ул. Приштинска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта, намјене: поправка и продаја дијелова за моторна возила, у Ул. Палих бораца

Информације о раду Одјељења за просторно уређење