Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Рјешење о еколошкој дозволи за трафостаницу 10(20)/0,4 kV, 2х630(1000) kVA, у Ул. Пут српских бранилаца бб

Рјешење о еколошкој дозволи за трафостаницу 10(20)/0,4 kV, 2х630(1000) kVA, у оквиру комплекса Универзитетски град

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, бензинску станицу са пратећим садржајем, у Ул. Карађорђева бр. 384а

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, сервис путничких и комби возила, у Ул. Карађорђева бр. 386

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, одржавање и поправка моторних возила, у Ул. Хајдук Вељка бр. 16

Захтјев за издавање еколошке дозволе за производни погон, цијепање и продаја огревног дрвета, у насељу Борковићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња, у Ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 14

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремену аутопраону са надстрешницом, у Булевару војводе Степе Степановића бр. 121

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, снаге 200+300 kW, која као енергент користи чврсто гориво, у Ул. Максима Горког 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, у склопу колективног стамбеног објекта, снаге 400 kW, која ће као енергент користити пелет, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, снаге 350 kW, која као енергент користи дрво и угаљ, а налази се у склопу ЈУ ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ Бањалука, у Ул. Марка Липовца бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: каменорезачка радња, у Ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 12

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: бензинскa станицa са пратећим садржајем, у Борковићима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за инфраструктурни објекат, трафостаницa, МБТС 1×630 kVA, 10(20)/0,4 kV, између улица Новице Церовића и Гавре Вучковића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: бензинска станица са пратећим садржајем, у Ул. Крајишких бригада бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: каменорезачка радионица са складиштем, у насељу Пријаковци

 

 

 

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење