Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за производни објекат-пилана, у Ул. Благоја Паровића бр. 139Б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: технички преглед возила са пратећим садржајем аутопраоница и надстрешница за паркирање возила, у Ул. Проте Николе Костића бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – сервис и одржавање моторних возила, у Ул. Момчила Поповића бр. 24

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радионица, у насељу Петрићевац

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутолакирница, у Ул. 7. фебруар

Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат ауто сервиса, у насељу Павловац

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутомеханичарска радионица, у Ул. Церска бр. 3

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, намјене: производња намјештаја за пословне и продајне просторе, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутосервис и вулканизерска радња, у Ул. Крајишких бригада бр. 205

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, аутосервис, у Ул. Недељка Чабриновића бр. 19

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: вулканизерска радња, у Ул Бранка Поповића бр. 33

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – лимарска радионица, аутопраоница, у Ул. Приштинска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта, намјене: поправка и продаја дијелова за моторна возила, у Ул. Палих бораца

Информације о раду Одјељења за просторно уређење