За спорт додатних 200.000 КМ

 Фото архива

Фото архива

Предложеним нацртом ребаланса градског буџета за 200.000 КМ биће повећана издвајања за спортске клубове у нашем граду.

Због јасно прописаног система финансирања спорта у Бањој Луци, спортске организације су побољшале своје спортске резултате и Град Бања Лука је због тога уложио додатне напоре да се спортским организацијама увећају средства, која су им обезбјеђена Програмом развоја спорта Града Бања Лука са приоритетним областима финансирања за 2021. годину.

Увећавањем средстава биће обухваћене све спортске организације, које се налазе у Основном програму суфинансирања.

Такође, овим повећањем средстава за спорт биће обухваћено и пројектно суфинансирање спортских организација по Допунском програму.