Srušena nelegalno sagrađena „Kajak terasa“

 Foto: A. Čavić

Foto: A. Čavić

Nelegalno sagrađen ugostiteljski objekat „Kajak terasa“ danas je srušen.

-Danas smo ovdje došli da ispravimo višegodišnje nepravde u našem društvu i pošaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku da je Grad najvažniji i da nijedan pojedinac ne može biti iznad Grada, niti bilo koje druge institucije – poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković koji je, uz veliki broj sugrađana, prisustvovao završnom ukljanjanju „Kajak terase“.

Kako je naveo, rušenjem ovog objekta sagrađenog bez dozvola na gradskoj zemlji, počela je gradnja temelja pravne države i sistema uređenog u kojem svi treba da živimo.

-Danas radimo ono što je davno trebalo da bude urađeno ili što nije trebalo ni da se desi. Vraćamo gradsku imovinu, ono što je naše. Uvjeravali su nas da nismo u pravu, pa su osporavali naša rješenja, ali smo pronašli treći put. Ovo je treći put kako dolazim ovdje i kako sam ranije rekao, kada treći put dođem završiću posao – kazao je gradonačelnik.

Pravda jeste spora, ali koliko god bila spora – kako je naveo – bira da se uvijek kladi na pravdu.

-Sa ovog mjesta šaljem još jednu poruku, a to je da ovo nije upereno protiv bilo kojeg pojedinca i da ovdje svi imaju jednaka prava. Mora takvu zemlju da napravimo. Grad bez podjela, to je suština politika za koju se borimo – kazao je on.

Upravo, rušenje i stavljanje zidina nelegalnog objekta u istu ravan, kako je kazao – to je simbolika da su svi pojedinci stavljeni u istu ravan.

Uklanjanje nelegalnog objekta „Kajak terase“ prošlo je mirno, uz veći broj okupljenih sugrađana.

Inače, investitor je juče započeo sa uklanjanjem „Kajak terase“ po Rješenju Komunalne policije od 28. oktobra 2021. godine.

Podsjećamo, ovaj objekat gradska inspekcija je zatvorila u martu ove godine. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poništilo je to rješenje i predmet vratilo Gradu na ponovni postupak.

Novom kontrolom i rješenjem komunalne policije 28. oktobra 2021. godine doneseno je rješenje kojem je investitoru privremenog dijela objekta u kojem se nalazi ugostiteljski objekat „Kajak terasa“ naloženo da u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja isti ukloni sa dijela javne površine, jer je objekat nelegalno sagrađen na gradskom zemljištu.

Na ovo rješenje komunalne policije, investitor je izjavio žalbu gradonačelniku, a od Upravne inspekcije u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražio je inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o opštem upravnom postupku, a u vezi sa Zakonom o komunalnoj policiji.

Glavni upravni inspektor kontrolom, koju je obavio 12. novembra 2021. godine – nije utvrdio povrede propisa iz nadležnosti upravne inspekcije tokom nadzora u Ođeljenju komunalne policije, čime su otklonjene prepreke za uklanjanje nelegalnog objekta „Kajak terasa“ što je danas i učinjeno.