Gradski menadžer

Bojan Kresojević

Nadležnost Gradskog menadžera:

Gradski menadžer djeluje u okviru Gradske uprave, gdje efikasne aktivnosti utiču na svakodnevni život ljudi u zajednici, fokusiran na praktične, svakodnevne obaveze vođenja grada i dugoročne programe koji koriste građanima.

  • Koordinacija između odjeljenja Gradske uprave s ciljem realizacije planova i projekata;
  • Vođenje i nadzor realizacije infrastrukturnih projekata;
  • Odgovornost  za privredni i ekonomski razvoj u skladu sa dobrobitima i interesima grada;
  • Aktivno učešće u kreiranju budžeta grada i upravljanje istim;
  • Saradnja sa naučnim i stručnim institucijama, državnim i drugim organima i organizacijama, privrednim subjektima i potencijalnihm investitora u cilju rješavanja važnih pitanja iz oblasti rada Gradske uprave;
  • Izrada studija i ekonomskih analiza, kao i drugih bitnih informacija;
  • Održavanje sastanaka sa građanima, privatnim grupama i drugim članovima zajednice;
  • Nadgledanje gradskih projekata i delegiranje odgovornosti načelnicima odjeljenja i gradskim službenicima koji su najpogodniji za konkretne projekte i poslove.