Pred odbornicima izvještaji i programi o radu gradskih ustanova i organizacija

 Foto: A. Čavić

Foto: A. Čavić

U toku je nastavak četvrte redovne sjednice Skupštine grada Banje Luke i odbornici trenutno razmatraju informaciju o zaduženju Grada Banja Luka i datim garancijama na dan 31.12.2020. godine.

Među preostalim tačkama, pred odbornicima su izvještaji o radu gradskih ustanova i organizacija iz prošle godine, te njihovim programima za ovu godinu, kao i više odluka o davanju u zakup gradskih prostora pod posebnim uslovima.