Позив за доставу приједлога на планско рјешење

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бања Лука одржаној 30.03, 31.03, 05.04. и 06.04.2021. године донесена Одлука о измјени дијела Регулационог плана Пословне зоне „Рамићи“  (Сл. гл. Града Бања Лука бр. 16/21).

Измјеном Плана биће обухваћен простор који се налази уз магистрални пут М 4 Бања Лука – Приједор, а односи се на парцеле бр. 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/3 и 146/6, све у к.о. Залужани (н.п.), као и дио парцеле магистралног пута Бања Лука – Приједор, у укупној површини од 1,39 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Залужани, 15 дана од дана објављивања. Обухват Плана објављен је и на званичној интернет страници.

Позивају заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 7. јула 2021. године.