Raspisan Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje pokretnih objekata privremenog karaktera

Raspisan je Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje pokretnih objekata privremenog karaktera, prema kriterijumu najvišeg iznosa.

Predmet javnog oglasa su dvije lokacije na teritoriji grada Banje Luke namijenjene za postavljanje pokretnih objekata u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, kako bi se upotpunio i obogatio turistički sadržaj ponude grada. Objekti moraju biti dizajnirani tako da se oblikovno i koloristički  uklapaju u dati ambijent. Lokacije nije moguće licitirati pojedinačno.

Na Javni oglas mogu se prijaviti sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Prijave se dostavljaju na protokol Gradske uprave, Trg srpskih vladara broj 1, kancelarija broj 14, zaključno sa 10. februarom 2023.  godine do 10.00 časova.

Oglas i obrazac preuzmite OVDJE.