Позив: Прибављање мишљења о Одлуци о утврђивању стопе пореза на непокретности

Град Бања лука позива заинтересоване да доставе мишљење о Одлуци о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину.

Позив за прибављање мишљења јавности о овој Одлуци провешће се у периоду од 22. до 26. фебруара ове године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења ове одуке, а у складу са Закључком Скупштине града Бање Луке од 16. и 17. фебруара ове године.

Мишљења се могу доставити електронским путем, на мејл адресу: primjedbe.poreskastopa@banjaluka.rs.ba

ПОГЛЕДАЈТЕ ДОКУМЕНТЕ:

П О З И В за прибављање мишљења јавности  о Одлуци о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину

Приједлог О Д Л У К Е  о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину